Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola

27 marca 2020 0 Comments


Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola.

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r.,
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków :
1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w godz. 08:00 – 16:00.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: wchodzenie do budynku pojedynczo, postawiona urna na koperty, płyn do dezynfekcji rąk, kontakt z pracownikiem przez szybę.
2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
– Tel: 22 758 88 38
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, przedszkole będzie przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.
Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległ zmianie: 30.03.2020 r. – 08.04.2020 r.
Przyjmujemy wyłącznie wnioski, w których Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie jest przedszkolem pierwszego wyboru.