Deklaracja dostępności

15 listopada 2020 0 Comments

 

Miejskie Przedszkole nr 15 w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm15.pl/

Deklaracja znajduje sie pod linikem http://pm15.pl/o-nas/deklaracja-dostepnosci/