COVID-19 – zamknięcie przedszkola

26 marca 2021 0 Comments


Szanowni Rodzice, 

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 25.03.2021 r. przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pracownicy służb mundurowych).

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców/opiekunów, którzy ze względu na charakter pracy nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom załączonego wniosku i dostarczenie go osobiście do Przedszkola lub przesłanie scanu na adres e-mailowy grupy do  dnia 26.03.2021r do godz. 10:00.

Na czas zamknięcia przedszkola Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy.

                                                                                                                                                                                             Dyrektor Przedszkola

Do pobrania Wniosek o zapewnienie opieki od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. przez Przedszkole Miejskie Nr 15 (doc)