Zakres korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu

29 marca 2021 0 Comments

.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zgodnie z §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw, zostały szczegółowo określone uprawnienia Rodziców w zakresie korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie od 29 marca 2021 r  do 9 kwietnia 2021 r. – treść rozporządzenia w załączeniu.

Uprawnionych, którzy są zainteresowani zapewnieniem opieki przedszkolnej w w/w okresie proszę o zgłoszenie dzieci drogą mailową do nauczycielek grup do godz. 15:00 w niedzielę 28 marca 2021 r. (chodzi o zakup odpowiedniej ilości artykułów spożywczych).

Wypełnione wnioski o przyjęcie dzieci na zajęcia opiekuńcze proszę dostarczyć do przedszkola  w poniedziałek 29 marca 2021 r.

                                                                                                             Dyrektor Przedszkola

                                                                                                                  Alina Masłowska

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 [pdf]