Składanie wniosków w wersji papierowej

28 lutego 2022 0 Comments

 

Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane są od dnia 01.03.2022 r. od godziny 08:00 do dnia 15.03.2022 r. do godziny 16:00.

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI:

1. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów rodzice składają w zamkniętej kopercie do wystawionej urny.

2. Koperta składana przez rodziców powinna być opisana: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Ewentualne informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
– Tel: 22 758 88 38
– E-mail: pm15@miasto.pruszkow.pl

Przyjmujemy wyłącznie wnioski, w których Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie jest przedszkolem pierwszego wyboru.