Dyżur wakacyjny

3 marca 2022 0 Comments


Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny i terminów opłat:

I turnus (1.07.2022 – 29.07.2022) – wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.
do Przedszkola Miejskiego nr 16 ul. Pływacka 16
Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana przez dyżurujące przedszkole na maila podanego we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 11 marca 2022r.

II turnus (01.08.2022 – 26.08.2026) – Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Dębowa 8 – wszystkie zgłoszone dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.
Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na maila podanego we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 1 – 11 marca 2022r.

• Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

• Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:
– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),

– żywienie dziecka ( 12,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczny z rezygnacją z dyżuru.