Rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie

3 marca 2022 0 Comments

.
Rekrutacja dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będzie się odbywała od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00 za pomocą systemu elektronicznego FORMICO

Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane są od dnia 01.03.2022 r. od godziny 08:00 do dnia 15.03.2022 r. do godziny 16:00.
ZASADY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI:
1. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów rodzice składają w zamkniętej kopercie do wystawionej urny.
2. Koperta składana przez rodziców powinna być opisana: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
Ewentualne informacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
– Tel: 22 758 88 38
– E-mail: pm15@miasto.pruszkow.pl
Przyjmujemy wyłącznie wnioski, w których Przedszkole Miejskie Nr 15 w Pruszkowie jest przedszkolem pierwszego wyboru.