Kronika grupy I – Mali Badacze – miesiąc styczeń 2019


KRONIKA GRUPY I
MALI BADACZE”

w miesiącu styczniu

Dzień Babci i Dziadka.