Kronika grupy III – Zdobywcy – miesiąc grudzień 2018


KRONIKA GRUPY III
„ZDOBYWCY”

miesiąc grudzień

W 19.12.2018 – Świąteczne przedstawienie „Cztery pory roku”.