Kronika grupy III – Zdobywcy – miesiąc październik 2018


KRONIKA GRUPY III
„ZDOBYWCY”

miesiąc październik

W dn.23.10.2018 w grupie dzieci 5-letnich odbyła się zbiórka zuchowa, przeprowadzona przez mamę naszej wychowanki Zosi, druhnę Monikę, druhnę Kingę oraz druha Maćka. Nasze przedszkolaki siedząc w kręgu z zainteresowaniem i uwagą:
– wysłuchały opowieści o harcerzu Maćku i jego dziadku, harcerzu i żołnierzu walczącym o wolność Polski
– wykonały taneczny pląs ze śpiewem piosenki „Idzie zuch”
– omawiały i kolorowały obrazki „Obowiązki zucha i harcerza”
– ustaliły Kodeks Młodego Patrioty, który został spisany przez druhnę Monikę i wywieszony na grupowej tablicy dydaktycznej
– oglądały żeński mundur zuchowy oraz żeński i męski mundur harcerski, poznały, jego elementy, m.in. sznur, chustę, lilijkę, krzyż harcerski, odznaki sprawnościowe
– wysłuchały piosenki o młodych polskich walczących bohaterach. śpiewanej przez harcerzy z towarzyszeniem gitary
– poznały zuchowe i harcerskie powitania, pożegnania i okrzyki.
Uczestnictwo przedszkolaków w zuchowej zbiórce okazało się ciekawą lekcją wychowania obywatelskiego i patriotycznego, umożliwiło dzieciom poznawanie historii Polski oraz kształtowanie ich tożsamości narodowej. 

 

W dn.29.10.2018 w grupie dzieci 5-letnich odbyły się zajęcia dydaktyczne pt. „Stroje ludowe różnych regionów Polski”. Celem zajęć było:
– zaznajomienie dzieci ze strojami ludowymi jako dorobku tradycyjnej kultury na polskiej wsi noszonymi „na specjalne okazje”
– ukazanie różnic w strojach ludowych poszczególnych regionów naszego kraju
– przedstawienie strojów ludowych jako zjawiska artystycznego tj. przedmiotów sztuki
– poznawaniu kultury i tradycji naszego narodu w rożnych regionach kraju
Podczas zajęć dzieci:
– dzieci metodą „burzy mózgów” podawały definicję określeń „strój” oraz „strój ludowy”
– omawiały tablicę dydaktyczną „Polskie stroje ludowe” regionów: łowickiego, kurpiowskiego, kujawskiego, krakowskiego, dolnośląskiego, śląskiego, podhalańskiego i wyszukiwały różnice w wyglądzie ich elementów
– oglądały lalki drewniane w tradycyjnych strojach ludowych oraz Krakowskiego Lajkonika
– stworzyły „Kącik strojów regionalnych”
– słuchały legendy „O Krakowskim Lajkoniku” z płyty CD
– w zespołach oglądały ilustracje w książce Stanisława Gadomskiego „Strój ludowy w Polsce”
Uczestnictwo przedszkolaków w zajęciach uświadomiło dzieciom różnorodność kultury i tradycji w różnych regionach Polski oraz rozbudziło zainteresowania artystyczną sztuką użytkową.