Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola


Nowe wytyczne dotyczące składania wniosków o przyjęcie do przedszkola.

Informujemy, że zgodnie z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2020 r.,
Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków :
1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w godz. 08:00 – 16:00.
W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: wchodzenie do budynku pojedynczo, postawiona urna na koperty, płyn do dezynfekcji rąk, kontakt z pracownikiem przez szybę.
2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki.
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie lub mailowo.
– Tel: 22 758 88 38
– E-mail: przedszkole@pm15.pl

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadcze...

Wiadomości Czytaj więcej

Zmiany w harmonogramie rekrutacji


Zmiany w harmonogramie rekrutacji

Przyjmowanie podpisanych wniosków rekrutacyjnych od rodziców odbywać się będzie w terminie od 30.03.2020 r. do 08.04. 2020 r.
Proszę o zastosowanie się ścisłe do poniższych zaleceń: o
· Wydrukowane wnioski do placówki pierwszego wyboru rodzice mogą składać przy specjalnie utworzonych stanowiskach rekrutacyjnych, zachowując zasady bezpieczeństwa.
· Wnioski należy złożyć w zamkniętych kopertach do specjalnie przygotowanych urn, pudełek.
· Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.
· Koperta składana przez rodziców powinna być opisana : imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
· Urna, pudełko służące do składania dokumentów powinno zostać właściwie zabezpieczone, bez dostępu os...

Wiadomości Czytaj więcej

Apel do rodziców


APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych).
Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:
– dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się...

Wiadomości Czytaj więcej

Rekrutacja – zmiany


Zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Pruszkowa w najbliższym czasie należy ograniczyć świadczenie pracy przez wszystkich pracowników placówek oświatowych do niezbędnego minimum.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw licznym głosom, staramy się zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz mieszkańców. Dostosowujemy zasady rekrutacji do obecnie panującej sytuacji. W dniach 16 – 30 marca br. odbywa się tylko rekrutacja elektroniczna.

Więcej w piśmie Rekrutacja_zmian
oraz w piśmie Harmonogram rekrutacji Pruszków 2020 – zmiany

Wiadomości Czytaj więcej

Harmonogram rekrutacji jest nadal aktualny.

Harmonogram rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa jest nadal aktualny.

Termin rekrutacji : od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Żłobki poprzez stronę : www.pruszow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : www.pruszkow.formico.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i i klas I – wnioski do pobrania na stronach szkół oraz na stronie Miasta.

Aby w procesie rekrutacji ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt rodziców z pracownikami w placówkach oświatowych utworzone zostaną stanowiska rekrutacyjne przy drzwiach wejściowych, gdzie będą pobierane wnioski od rodziców. Wnioski przyjmowane są w czasie godzin pracy placówki, które na czas rekrutacji nie ulegają zmianie.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 20...

Wiadomości Czytaj więcej

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

W zakładce O nas -> Rekrutacja 2020/2021 sa dokumenty odnośnie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok 2020/2021.

Zapisy kandydatów w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli będą odbywały się od 16 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16.00, za pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 21 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz. 16.00. Jedynie  w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do nowego Przedszkola Miejskiego przy ul...

Wiadomości Czytaj więcej