Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: czerwiec 2021

 

Święto dzieci
– świętowanie dnia dziecka: zabawy, konkursy, teatrzyki i prezenty
Podawanie informacji o sobie:
– podawanie swojego imienia, nazwiska
– określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu
– określanie swoich ulu­bionych zabaw, zajęć.
Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw.
Poznawanie wartości moralnych
– doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi.

Moje podwórko
Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; rozmawianie z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodziny); odchodzenia z nimi; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców; zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów
– bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
Dbałość o higienę
– przebywanie na świeżym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach, zabawach i ćwicze­niach ruchowych.

Nadchodzą wakacje
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
– poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.
– poznawanie regionów turystycznych Polski
Poznajemy przyrodę – Lato
– obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie
– rozpoznawanie i nazywanie kwiatów i innych roślin oraz owadów.