Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: grudzień 2019

 

Przyroda
– Obserwacja zmian w przyrodzie
– Obserwowanie i dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
– Poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).

Higiena ciała i otoczenia
– Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.

Procesy poznawcze
– Uwaga – skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Percepcja wzrokowa – układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.
– Słuch fonematyczny – rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Elementy matematyki
– Klasyfikowanie – porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
– Orientacja przestrzenna – określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
– Liczenie

Plastyka
– Obcowanie ze sztuką – oglądanie reprodukcji znanych powszechnie obrazów i swobodne wypowiadanie się na ich temat.

Aktywność językowa
– Wypowiedzi ustne – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Koledzy, grupa przedszkolna
– Współdziałanie w grupie – uczestniczenie we wspólnych zabawach.

Rodzina
– Własne możliwości – poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
– Więzi rodzinne – kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.