Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: kwiecień 2017


W MIESIĄCU KWIETNIU DZIECI:

– Będą uczestniczyć w wycieczce do Osiedlowej Przychodni Rejonowej oraz gabinetu stomatologicznego;
– Opracują rysunkowy kodeks małego ekologa;
– Będą segregować śmieci i we właściwy sposób pozbywać się elektroodpadów;
– Zapoznają się z tradycjami i zwyczajami ludowymi związanymi z Wielkanocą;
– Będą uczestniczyć w warsztatach Wielkanocnych wspólnie z rodzicami wykonując palmy Wielkanocne, malując kraszanki oraz ozdabiając pisanki;
– Poznają stałe następstwa dnia i nocy;
– Zapoznają się z budową oraz przeznaczeniem globusa i lunety;
– Będą oglądać słońce i księżyc i inne planety z wykorzystaniem ilustracji oraz tablic graficznych.

Opracowujemy rysunkowy kodeks małego ekologa
– Rozumiemy znaczenie Światowego Dnia Ziemi i znaczenie tego dnia dla przyrody;
– Znamy i poznajemy zachowania, które wpływają na ochronę środowiska;
– Wiemy jak poprawnie segregować śmieci wrzucając do kolorowych pojemników na naszym osiedlu;
– Rozumiemy, że segregacja odpadów służy ochronie środowiska;
– Poznajemy proste zasady oszczędzania wody w przyrodzie, stosując w trakcie codziennych czynności;
– Wiemy co to są elektroodpady i dlaczego są one niebezpieczne;
– Znamy sposoby właściwego pozbywania się elektroodpadów;
– Prowadzimy obserwacje i opisujemy sytuacje zaobserwowane w najbliższym otoczeniu związane z ochroną środowiska;

Wielkanocne zwyczaje
– Znamy i poznajemy tradycje i zwyczaje ludowe związane z Wielkanocą;
– Słuchamy opowiadań z różnych regionów;
– Wspólnie z rodzicami uczestniczymy w warsztatach wykonując palmy Wielkanocne, kurczaki oraz malując i ozdabiając pisanki i kraszanki;
– Uczestniczymy w zajęciach kulinarnych : „Pieczemy drożdżową babę Wielkanocną”, „Dekorujemy stół różnymi elementami Wielkanocnymi : owies, baranek, pisanki, koszyczek Wielkanocny”;
– Uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek;
– Liczymy w zakresie swoich umiejętności i rozróżniamy liczenie błędne od poprawnego;

Dzień i noc
– Poznajemy i rozumiemy stałe następstwa dnia i nocy;
– Oglądamy różne ilustracje i tablice graficzne z sylwetkami słońca i księżyca oraz innych planet;
– Uczestniczymy w różnych zabawach dydaktycznych utrwalających czynności takie, które robimy w dzień i w nocy;
– Nazywamy i rozpoznajemy niektóre gatunki zwierząt żyjących w Polsce, które też śpią nocą;
– Wypowiadamy się na temat zwierząt, ich wyglądu oraz środowiska w którym żyją;
– Zapoznajemy się z budową oraz przeznaczeniem globusa i lunety;
– „Mapa nieba nocą” – oglądamy ilustracje i dowiadujemy się o terminie gwiazdozbioru;

Dbamy o zdrowie.
– Uczestniczymy w wycieczce do Osiedlowej przychodni, poznajemy pracę lekarzy i pielęgniarek;
– Znamy sposoby dbania o zdrowie i higienę osobista;
– Interesujemy się zdrowiem i dostrzegamy zależności pomiędzy podejmowaniem działań prozdrowotnych a chorobami;
– Znamy i nazywamy poprawnie przedmioty służące do utrzymania higieny osobistej;
– Rozumiemy konieczność systematycznego mycia zębów i odwiedzania gabinetu stomatologicznego;
– Dostrzegamy zależności pomiędzy odżywianiem a utrzymaniem zdrowia;