Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: kwiecień 2022

 

Jestem aktorem 04-08.04.2022r.
– Zapoznajemy dzieci z zawodem aktora, zachęcamy do wcielanie się w role i odgrywanie scenek.
– Uczymy się wyrażać swoje uczucia.
– Rozwijamy empatię, słuchając bajek.
– Poznajemy nowe słowa związane z teatrem.
– Rozwijamy mowę, pamięć i wyobraźnię, bawiąc się w teatr, odgrywając scenki.
– Rozwijanie zainteresowanie teatrem, wspólnie tworzymy dekoracje i scenografię.
– Zapoznajemy się z wyglądem: pacynek, kukiełek, marionetek i jawajek.
– Lustrujemy ruchem i głosem treść piosenki.
– Poznajemy instrumenty: bębenek, tamburyn, kołatka.
– Poznajemy określenia- wyżej, niżej.

Wielkanoc 11-15.04.2022r.
– Poznajemy tradycje świąt Wielkanocnych.
– Przygotowania wielkanocne- rozmawiamy na temat przygotowań wielkanocnych w naszych domach, Poznajemy rodzinne tradycje.
– Rozwijamy zainteresowania tradycjami ze swojego regionu (palmy, kurczaczki, zajączki).
– Poznajemy pisanki, kraszanki, – zapoznanie z pojęciem przez oglądanie zbioru ozdobionych jaj.
– Szykujemy wielkanocny koszyczek, poznajemy symbolikę produktów które do niego wkładamy.
– Wspólnie wykonujemy wielkanocnego kurczaczka.

Dbamy o ziemię 18-22.04.2022r.
– Nasza planeta Ziemia- zapoznanie z globusem i mapami.
– Poznajemy krajobrazy polski: góry, morze, rzeki, lasy, jeziora.
– Wdrażamy się do szacunku dla przyrody przez dbałość o nasze otoczenie.
– Kształtujemy w sobie postawy proekologiczne- uczymy się segregowania śmieci.
– Obserwujemy owady w ich naturalnym środowisku (zajęcia w przedszkolnym ogrodzie),
– Zapoznajemy dzieci z owadami (biedronki, motyle, pszczoły).
– Uczymy się czerpać radość z przebywania na łonie natury.

„Moja miejscowość” 25-29.04.2022r.
– Poznajemy naszą ojczyznę Polskę poprzez wspólne oglądanie albumów, zdjęć i krótkich filmów.
– Poznajemy nasze miasto – wspólnie tworzymy album z ciekawymi miejscami w Pruszkowie.
– Rozwijamy miłość do naszej „Małej Ojczyzny” poprzez wspólne czytanie wierszy o Pruszkowie napisanych przez dzieci i rodziców z naszego przedszkola.
– Poznajemy zasady zachowywania się w miejscach publicznych.
– Domy małe i duże- poznajemy różnego rodzaju domy, uczymy się wskazywać różnice i podobieństwa.
– Uczymy się zabaw na powietrzu: pisanie po piasku, malowanie po chodniku,
– „Drzewa w naszej miejscowości” – poznajemy rodzaje drzew rosnące w naszej okolicy – kształtowanie wrażliwości na piękno najbliższego otoczenia.

Podczas całego miesiąca:
– Obserwujemy z zainteresowaniem otoczenie oraz zmiany zachodzące w przyrodzie.
– Rysujemy koła i kropki, budujemy obrazy z figur– rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
– Przeliczamy, porównujemy, klasyfikujemy- doskonalimy umiejętności matematyczne.
– Utrwalamy znajomość podstawowych kolorów.
– Poznajemy nowe techniki plastyczne – malowanie butelką.
– Wdrażamy się do używania zwrotów grzecznościowych każdego dnia: dziękuję, przepraszam, proszę.
– Wdrażamy się do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego udziału w zajęciu.

Wspólnie pracujemy w grupie.
Dbamy wspólnie o porządek w miejscu zabawy.
Uczymy się przestrzegać prawa do bycia wysłuchanym i wdrażamy się do słuchania innych.