Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2018

 

Tak mija czas (05.02.2018 – 09.02.2018)
– Rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych.
– Zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach.
– Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
– Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc.
– Rozwijanie sprawności manualnej – rysowanie siebie jako osobę dorosłą.
– Uczestniczenie w zabawach orientacyjno – porządkowych, bieżnych, ruchowo – naśladowczych.
– Integrowanie się dzieci młodszych i starszych podczas balu karnawałowego.
– Udział w zabawach ruchowych ze śpiewem.
– Uczestniczenie w różnego rodzaju konkursach i quizach.

Na poczcie (12.02.2018 – 16.02.2018)
– Doskonalenie umiejętności językowych poprzez wypowiadanie się na określony temat.
– Nazywanie przedmiotów przedstawionych na obrazku.
– Opowiadanie o pracy listonosza.
– Poznanie czynności jakie należy wykonać by wysłać list.
– Dostrzeganie różnicy między kartką pocztową a listem.
– Poznanie specyfiki pracy na poczcie, odwiedzenie najbliższego Punktu Pocztowego.
– Rozumienie pojęcia „para”.
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 3 i więcej.

Poznajemy kosmos (19.02.2018 – 23.02.2018)
– Poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat.
– Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem.
– Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma.
– Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.
– Rozwijanie sprawności manualnej poprzez lepienie z plasteliny, rysowanie po śladzie itp.
– Ilustrowanie ruchem treści wierszy, piosenek i opowiadań.
– Kontynuowanie rozpoczętego rytmu dwuelementowego.
– Wypowiadanie się w oparciu o ilustrację.

Poznajemy zwierzęta (26.02.2018 – 02.03.2018)
– Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
– Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt.
– Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania, np. duże – małe, groźne – łagodne.
– Rozwijanie sprawności manualnej poprzez malowanie gąbką rysunku słonia.
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt.
– Zapamiętywanie treści wierszy, piosenek, rymowanek.
– Wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych.
– Doskonalenie sprawności motorycznej, szybkości, siły, skoczności i umiejętności pracy w zespole podczas wykonywania ćwiczeń.