Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2019


Zabawy na śniegu

Dbałość o higienę
ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
– przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie
w spacerach, zabawach.
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:
bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Tak mija nam czas
Organizacja przestrzeni i czasu
– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach
– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
– nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór, noc.

Poznajemy kosmos
Nasza Ziemia
Poznawanie świata
– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat
– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z kosmosem
– poznawanie zawodów związanych
z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma
– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

W zgodzie z naturą
– kształtowanie samodzielności. Dzieci starają się samodzielnie ubierać zgodnie z porą roku i pogodą panującą na dworze.
– dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu
– oszczędzanie wodę i prąd
– nabieranie nawyku segregacji śmieci
– wykorzystywania materiałów wtórnych w pracach plastycznych