Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2020

 

Ziemia planeta ludzi, Nie jesteśmy sami w kosmosie 03-07.02.2020
– Wzbogacamy wiedzę o kosmosie i planetach
– Przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planety, Ziemia, Księżyc
– Poznajemy ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata.
– Poznajemy przybory, narzędzia potrzebne do obserwowania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu.
– Uczestniczymy w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
– Uczymy się prawidłowej artykulacji głoski l

Świat techniki 10-14.02.2020
– Poznajemy osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej poprzez oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających np. budowę mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego.
– Wspólnie tworzymy różne budowle, poprzez uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych.
– Uczymy się określania miejsca zamieszkania (wieś, miasto).
– Poznajemy zawody osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywamy narzędzia, przybory potrzebne im do pracy
– Uczymy się dostrzegania w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

W świecie sztuki – muzyka 17-21.02.2020
– Słuchamy utworów instrumentalnych.
– Uczymy się sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
– Uczestniczymy w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień Tworzymy własne instrumenty z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
– Ćwiczymy umiejętność odtwarzania proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
– Słuchamy i rozpoznajemy odgłosów różnych zjawisk atmosferycznych.
– Uczestniczymy w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy

Jestem samodzielny 24-28.02.2020
– Kształtujemy umiejętności w zakresie prawidłowego zapinania ubrań i zakładania obuwia
– Uczymy się doboru ubrań stosownie do pory roku
– Ćwiczymy naszą samodzielność w zakresie samoobsługi.
– Projektujemy ubrania dla lalek
– Uczymy się określania części garderoby, przyborów do higieny osobistej.
– Uczymy się rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i u drugiej osoby