Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: maj 2019


23.05.2019r. – godz. 15.30 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MAMY I TATY – przedstawienie w sali gimnastycznej; potem poczęstunek w sali zajęć gr. I

ZAPRASZAMY MAMUSIE I TATUSIÓW 
dnia 23.05.2019 o godzinie 15.30
NA PRZEDSTAWIENIE
I SŁODKI POCZĘSTUNEK

Muzyka jest wszędzie
– Słuchamy piosenek w wykonaniu nauczyciela.
– Uczymy się prostych piosenek.
– Wyrażamy muzykę ruchem.
– Uczestniczymy w zabawach rytmicznych, ruchowych.
– Reagujemy na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu (szybko, wolno).
– Wyrażamy nastrój słuchanej muzyki za pomocą barw.
– Posługujemy się słowami: tyle samo, o jeden więcej.
– Rozpoznajemy podstawowe instrumenty muzyczne. 
– Wykorzystujemy swoje ciało w celu wydobycia dźwięku: kląskanie językiem, tupanie, klaskanie, gwizdanie, stukanie palcami o podłogę.
– Odpowiadamy na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

Nasze rodziny
– Wypowiadanie się na temat pracy zawodowej rodziców i codziennych czynności wykonywanych przez nich w domu.
– Podawanie informacji: jak mają na imię mama, tata.
– Dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.– Poznawanie opowiadań, wierszy, związanych z tematem ,,rodzina’’ – odtwarzanie ich treści , wyciąganie wniosków, doskonalenie mowy, wspomaganie rozwoju poczucia własnej wartości.
– Samodzielne wykonanie podarunków dla mamy i taty.
– Rozwijanie umiejętności recytatorskich, teatralnych, muzyczno-ruchowych i wokalnych. Przygotowanie występów artystycznych dla rodziców.

Polska mój dom
– Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.
– Poznanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
– Zapoznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i najważniejszych miejsc zabytkowych.
– Poznanie swojej miejscowości – określanie miejsca zamieszkania, utrwalanie adresu zamieszkania.
– Doskonalenie sprawności manualnych, rytmicznych, spostrzegawczości wzrokowej i wyobraźni.
– Rozbudzenie zainteresowań literaturą o Warszawie i Polsce.
– Wystukiwanie rytmów na instrumentach perkusyjnych.
– Zapoznanie z konturami mapy Polski i wybranymi miastami.

Łąka wiosną
– Rozbudzanie zainteresowania przedszkolaków światem przyrody.
– Zapoznanie dzieci z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią oni w środowisku. – Uświadomienie maluchom zagrożeń płynących ze świata zwierząt. – Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 i więcej.
– Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
– Słuchanie bajek i innych utworów literatury dziecięcej oraz omawianie ich treści.
– Stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce.
– Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.

Maj w wierszu i piosence:
Wiersz „Najlepiej jest u mamy” 

Najlepiej jest u mamy, to każde dziecko wie.
Najlepiej jest u mamy, gdy smutno ci i źle. 
Choć przygód wciąż szukamy i poznać chcemy świat,
Najlepiej jest u mamy – tu każdy wraca rad.

Jest wiele dróg nieznanych, dalekich pięknych tras. 
Najlepiej jest u mamy, tu każdy wraca z nas.
Kto się nie zgadza z nami, sam kiedyś powie że:
Najlepiej jest u mamy, no chyba to się wie!

Wiersz „Najważniejsza jest rodzina”

Zawsze wszystko się udaje
Cztery ręce, to nie dwie
Razem z tatą pomagamy
Kiedy mama czegoś chce.

Pomagamy sobie wszyscy
Bo od tego jest rodzina
Od niej uczysz się wszystkiego
Tak się życie twe zaczyna.
Zabawa przy piosence „Tu mieszkam”.
I. To jest moje miasto, zna historii wiele.
Ratusz, zamek, rynek i piękne aleje. Ref.: Kocham moje miasto, miasteczko czy wieś. Legendami swymi słynie. Czy je poznać chcesz? II. Chodzę ulicami, zwiedzam i poznaję moich sławnych przodków piękne obyczaje. Ref.: Kocham moje miasto… Bo gdy będę babcią z siwiuteńkim włosem, będę nucić wnukom cichuteńkim głosem. Ref.: Kocham moje miasto, miasteczko czy wieś. Legendami swymi słynie. Czy je poznać chcesz?

piosenka „Koncert”.
I.Żabka żabce zakumkała na zielonej łące,
że za chwilę się rozpocznie, pierwszy żabi koncert. Ref.: Kum, kuma, kuma, rech, rechu, rech, ile tu żabek zielonych jest? Kum, kuma, kuma, rech, rechu, rech, wszędzie tu słychać żabi śpiew. (bis) II. Skaczą żabki i w zielone bawią się wesoło, rechotają i kumkają, wszędzie słychać wkoło. Ref.: Kum, kuma, kuma…

piosenka „Dla mamusi i tatusia”.
Sto lat, mamusiu, sto lat, tatusiu, życzenia dzisiaj wszystkim składamy. Tak dziś radośnie klaszczemy w dłonie, razem z ptakami głośno śpiewamy.
Urosły w ogrodzie piękne tulipany.
Bukiet z nich zrobimy specjalnie dla mamy.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Żółte i czerwone,
każdy z nich ciekawie zerka w mamy stronę.