Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: marzec 2021

 

Bawimy się w teatr
– Współorganizowanie kącika teatralnego.
– Rozpoznawanie teatrzyku cieni.
– Śpiewanie piosenki Dzieci w przedszkolu.
– Uczestniczenie w zabawach ruchowo-naśladowczej Naśladujemy aktorów.
– Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.
– Wykonywanie kukiełek z materiałów przeznaczonych do recyklingu.
– Zapoznanie z pracą aktora występującego w teatru.

Wiosna idzie przez świat
– Wymienianie wybranych oznak wiosny.
– Kolorowanie rysunku bociana.
– Kolorowanie rysunku hiacynta, krokusa…
– Zapoznanie z budową kwiatu.
– Wskazywanie kolejności obrazków historyjki.
– Reagowanie odpowiednim ruchem na dźwięki bębenka i kołatki.
– Dostrzeganie zmienność marcowej pogody.
– Zapoznanie z przysłowiem marcowy.
– Zakładanie hodowli roślin w kąciku przyrody.
– Obserwowanie i pielęgnacja rośli w kąciku przyrody.
– Obserwowanie pierwszych zwiastunów wiosny w ogrodzie przedszkolnym.
– Rozpoznawanie pierwszych kwiatów wiosennych.

Wielkanoc
– Składanie w całość tekturowe sylwety jajek, pocięte na części.
– Liczenie w zakresie czterech (liczebniki główne i liczebniki porządkowe).
– Wymienianie, co kojarzy się z Wielkanocą.
– Dostrzeganie różnice między obrazkami.
– Kolorowanie pisanki według wzoru.
– Ozdabianie pisanek.
– Wymienianie rodzinnych tradycji związanych z Wielkanocą.