Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: październik 2020

 

Moja droga do przedszkola
– Przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
– Rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
– Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
– Rozpoznawanie wybranych znaków drogowych.
– Nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
– Wymienianie etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę oraz stosowanie się do nich.
– Nazywanie kolorów znajdujące się na sygnalizatorze świetlnym i wyjaśnia, co one oznaczają.

Smaczne warzywa
– Rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa.
– Wymienia kolory wybranych warzyw.
– Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
– Liczenie palców, przedmiotów, warzyw, itp.,
– rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

Jaki jestem
– Wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
– Składanie ubrań przed leżakowaniem.
– Wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
– Składanie ubrań przed leżakowaniem.
– Wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
– Składanie ubrań przed leżakowaniem.

Moje zmysły
– Rozpoznaje przedmioty za pomocą dotyku, wzroku i słuchu.
– Określa kolor swoich oczu.
– Rysuje siebie z ulubioną zabawką.
– Rozpoznaje wydrukowane swoje imię.