Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: styczeń 2019

 

Co nas czeka w styczniu….
– wykonamy samodzielnie upominki dla naszych babć i dziadków;
– przygotujemy program artystyczny na uroczystości z Okazji Dnia Babci i Dziadka;


W świecie baśni

– Wzbudzanie zainteresowania literaturą słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
– Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.
– Recytowanie indywidualne i zbiorowe poznanych wierszy.
– Próby samodzielnego opowiadania treści poznanych bajek.
– Kontakt z literaturą i czasopismami – oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej. Zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.  

Moja babcia i mój dziadek
– Podawanie informacji na temat swojej rodziny – nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, powiązań między członkami rodziny.  
– Słuchanie i uczenie się wierszy i piosenek związanych z obchodami święta Babci i Dziadka.
– Przygotowywanie krótkich występów artystycznych dla zapraszanych gości z okazji ich święta. 
– Udział w zabawach ruchowych ze śpiewem.
– Rozwijanie uzdolnień plastycznych – samodzielne wykonanie upominków dla dziadków.

Dokarmiamy ptaki
– Uwrażliwianie dzieci na trudną sytuację ptaków zimą, wyrabianie u dzieci nawyku dokarmiania ptaków.
– Budzenie zaciekawienia światem zwierząt , zapoznanie dzieci z zasadami, które należy stosować podczas dokarmiania ptaków.
– Nazywanie ptaków odwiedzających karmniki w przedszkolnym ogrodzie.
– Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami.
– Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
– Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała, prawidłowe stosowanie określeń mały, duży.
– Rozwijanie umiejętności liczenia- dziecko: ? posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech.
– Usprawnianie małej motoryki w trakcie zajęć plastycznych i zabaw konstrukcyjnych.
– Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych.

Dbamy o zdrowie
– Kształtowanie u dzieci nawyków higienicznych oraz samodzielności w wykonywaniu czynności higienicznych.
– Uświadomienie jakie znaczenie dla każdego człowieka ma czystość.
– Zapoznanie ze specyfiką pracy stomatologa. Przełamywanie lęku przed dentystą.
– Zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej i etapami mycia zębów.
– Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności.
– Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w oparciu o posiadane wiadomości.
– Doskonalenie rozwiązywania zagadek i quizu na temat związany ze zdrowiem.
– Utrwalenie znajomości liczebników głównych w zakresie trzech.
– Zachęcanie do aktywności ruchowej.

NASZE PIOSENKI:
piosenka Głodny wróbelek
I. Przekrzywia główkę, wesoło ćwierka. Czy macie może coś dla wróbelka?
Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, la, la, la, la. Kto dla wróbelka ziarenka ma?
II. Wołają dzieci: „Pewnie, że mamy! Przez całą zimę o ptaki dbamy!”
Ref.: Ćwir, ćwir…

piosenka Walczyk dla babci i dziadka

I. Tańczymy dla babci walczyka, niech niesie się wkoło muzyka.
Ref.: Niech płynie muzyka na cały świat. Żyj, babciu, żyj nam sto lat!
II. Tańczymy dla dziadka walczyka, niech niesie się wkoło muzyka.
Ref.: Niech płynie muzyka na cały świat. Żyj, dziadku, żyj nam sto lat!
Zabawy przy piosence Poleczka zimowa
I. Zasnęły raz płatki śniegowe, śniegowe, nie sypały dzieciom na głowę, na głowę. Martwiły się dzieci okropnie, okropnie, że nie będzie zimy… Więc płatki zbudzimy!
Ref.: Ej, hej, zimowa poleczka, zimowa, ej, hej, do tańca zawsze gotowa.
Rozbudzone płatki śniegowe, śniegowe wnet się posypały dzieciakom na głowę. Zasypiają dzieci, tańcami zmęczone, a śniegowe płatki stanęły zdziwione. Ref.: Ej, hej, zimowa…