Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: styczeń 2020

 

Zima i zwierzęta 06-10.01.2020r.
– obserwujemy przyrodę w naturalnym otoczeniu
– nazywamy ptaki odwiedzające karmnik, dokarmiamy je
– pomagamy zwierzętom poprzez dokarmianie ptaków zimą
– obserwujemy bliższe i dalsze otoczenie w różnych okolicznościach, dostrzegamy różnice
– skupiamy uwagę na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela
– wyszukujemy przedmioty po usłyszeniu ich nazw
– określamy położenie przedmiotów w przestrzeni, stosujemy określenia: na, pod, w, przed, za, obok.
– liczymy wyodrębnione przedmioty z wymienieniem liczebników głównych, liczymy na palcach

Baśnie, bajki, bajeczki 13-17.01.2020r.
– porównujemy dwa schematyczne obrazki o tej samej treści, wskazujemy różnice
– dobieramy elementy pasujące do całości
– rytmicznie dzielimy słowa na sylaby
– słuchamy wierszy, opowiadań i baśni, rozmawiamy na temat wysłuchanych utworów i ulubionych książek
– rozbudzamy zainteresowania czytelnicze
– wyszukujemy takie same obrazki, przedmioty
– rozpoznajemy i naśladujemy różne odgłosy (wybranych zwierząt, pojazdów)
– odtwarzamy podany rytm (klaskanie, tupanie)
– zapamiętujemy krótkie rymowanki, wiersze, teksty piosenek

Babcia i dziadek 20-24.01.2020r.
– poznajemy własne możliwości w toku wykonywania czynności i konfrontacji z rówieśnikami
– nazywamy członków bliższej i dalszej rodziny: mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia
– uczestniczymy w przedszkolnej uroczystości z babciami i dziadkami z okazji ich święta
– skupiamy uwagę na przedmiotach i treściach przekazywanych przez nauczyciela
– liczymy wyodrębnione przedmioty

Projekt teatr 27-31.01.2020r.
– bawimy się w teatr, podejmujemy twórczą aktywność związaną z twórczością teatralną
– rozwijamy kreatywność dzieci
– wzbogacamy dziecięce słownictwo o pojęcia związane z teatrem
– uczestniczymy w różnych zabawach ruchowo- naśladowczych
– recytujemy rymowanki, wiersze połączone z odpowiednią mimiką, gestem, ruchem
– odgrywamy różne role w zabawach tematycznych
– słuchamy utworów instrumentalnych z muzyki filmowej
– zapamiętujemy proste, krótkie rymowanki, wiersze, teksty piosenek
– skupiamy uwagę na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela
– słuchamy i powtarzamy podane słowa, zdania
– słuchamy wyjaśnień niezrozumiałych słów