Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: styczeń 2022

 

Pomagamy ptakom przetrwać zimę” 03 – 07. 01. 2022r.
– Poznajemy gatunki ptaków zimujących w naszym kraju.
– Pomagamy ptakom przetrwać zimę poprzez regularne dokarmianie ich.
– Obserwujemy przyrodę, ptaki przylatujące do karmnika.
– Utrwalamy umiejętność samodzielnego przebierania się przed i po leżakowaniu oraz podczas wyjścia na dwór
– Próbujemy różnych potraw, spożywamy owoce i warzywa
– Określamy położenie przedmiotów w przestrzeni, stosujemy określenia: na, pod, w, przed, za, obok.

Bezpieczne zabawy na śniegu 10 – 14. 01. 2022r.
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą: zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie. Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywamy je, np. opady śniegu.
– Poznajemy wybrane właściwości fizyczne śniegu o lodu, zwracamy uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
– Rozwijamy sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych, kolorowanie kredkami, malowanie farbami.
– Poznajemy zasady ubierania się w zimne, mroźne dni.
– Dowiadujemy się, w jaki sposób bezpiecznie bawić się na śniegu.

Kocham Babcię i Dziadka 17 – 21. 01. 2022r.
– Podajemy informacje na temat swojej rodziny – znamy imiona naszych rodziców, babć i dziadków oraz rodzeństwa.
– Słuchamy i uczymy się wierszy i piosenek związanych z obchodami święta Babci i Dziadka.
– Uczestniczymy w przygotowaniu występu artystycznego dla naszych najbliższych.
– Chętnie bierzemy udział w zabawach ruchowych ze śpiewem.
– Rozwijamy uzdolnienia plastyczne – samodzielnie wykonujemy upominki dla dziadków.

Karnawał w przedszkolu 24 – 28. 01. 2022r.
– Dowiadujemy się co to jest karnawał i bal.
– Uczymy się nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
– Rozwijamy umiejętność rytmicznego poruszania się oraz wspólnej zabawy przy muzyce;
– Wykonujemy ćwiczenia artykulacyjne stymulujące rozwoju mowy
– Samodzielnie wykonujemy i ozdabiamy maski karnawałowe.

Doskonalimy w dalszym ciągu:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie elementów na miarę możliwości
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie)