Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: grudzień 2018

 

I. POMAGAY ZWIERZETOM (03.12.18 – 07.12.18)
– Rozumiemy konieczność dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
– Gromadzimy ziarna i pokarm dla ptaków
– Rozpoznajemy i nazywamy zwierzęta zamieszkujące lasy: sarny, jelenie, niedźwiedzie, dziki oraz następujące ptaki: wróble, sikorki, gile, wrony.
– Dokarmiamy ptaki w ogrodzie przedszkolnym.
– Kształtujemy umiejętność uważnego słuchania tekstu literackiego: słuchamy bajek, baśni, opowiadań, wierszy.
– Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze, tworzymy zimowy kącik przyrodniczy.
– Doskonalimy zręczność manualną i wyobraźnię plastyczną poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami plastycznymi i narzędziami pisarskimi / malarskimi.

II. CHOINKOWE OZDOBY (10.12.18 – 14.12.18)
– Poznajemy zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.
– Posługujemy się pojęciami dotyczącymi wielkości oraz długości: największy – najmniejszy, większy, mniejszy, krótki, długi, najkrótszy – najdłuższy.
– Tworzymy prace plastyczne w małych zespołach – komponowanie z przygotowanych elementów.
– Kolorujemy rysunki konturowe.
– Wykonujemy ozdoby choinkowe z papieru.
– Słuchamy kolęd bożonarodzeniowych – uczestniczenie w zabawach ruchowo – tanecznych.
– Doskonalimy sprawność motoryczną poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych i korekcyjnych.
– Stosujemy zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi i porą roku.

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE ( 17.12.18 – 21.12.18)
– Poznajemy i praktykujemy zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe: m.in. ubieranie choinki, wieczerza wigilijna dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd i pastorałek, wizyta Mikołaja i prezenty pod choinką.
– Doskonalimy orientację w przestrzeni, rozpoznajemy i nazywamy figury geometryczne.
– Wykonujemy ozdoby choinkowe z papieru (pawie oczko, łańcuch na choinkę).
– Słuchamy i śpiewamy kolędy bożonarodzeniowe i pastorałki.
– Uczestniczymy w zabawach ruchowych i tanecznych.
– Przedstawiamy inscenizację zimową dla rodziców.

IV. TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM ( 24.12.18 – 04.12.18)
– Słuchamy utworów literackich, odpowiadamy na pytania do tekstu.
– Poznajemy różnego rodzaju kalendarze i ich przeznaczenie.
– Rozpoznajemy i nazywamy pory roku, ich cechy charakterystyczne oraz nazywamy dni tygodnia.
– Posługujemy się określeniami: rano, w południe, po południu, najpierw, potem, teraz.
– Poznajemy urządzenia i przedmioty odmierzające czas.