Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2017

 

Zegary i zegarki 03.04. – 07.03.
– Poznamy rytmy, następstwo dni i nocy, postaramy się wyjaśnić upływający czas 😉
– Zapoznamy się z pracą zegarmistrza, różnymi zegarami (dawnymi i współczesnymi);
– Udoskonalimy umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, wzbogacimy słownictwo czynne poprzez wypowiadanie się i wyjaśnianie pojęć służących do określenia czasu;
– Rozbudzimy zainteresowanie się urządzeniami technicznymi, poznamy znak graficzny litery z, Z;
– Czynnie bierzemy udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom;
– Kształtujemy umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych dotychczas głosek w wyrazach;

Zbliża się Wielkanoc – 10.04. – 14.04.
– Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi;
– Utrwalimy nowe określenia i wyrazy związane ze świętami;
– Prowadzimy hodowlę roślin w kąciku przyrody, uczymy się obserwować je i dbać o ich prawidłowy wzrost;
– Będziemy poznawali nowe zabawy na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności;
– Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań;
– Będziemy aktywne uczestniczyć w dekorowaniu sali i wykonywać dekorację świąteczne do domu;
– Doskonalimy umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na określony temat;

Na ratunek Ziemi – 17.04. – 21.04.
– Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach i projektach na rzecz ochrony środowiska;
– Zastanowimy się w jaki sposób możemy chronić środowisko i jak oszczędzać wodę, prąd;
– Wyszukamy miejsca propagujące ekologiczne zachowania podczas spacerów po okolicy przedszkola;
– Będziemy przeprowadzali eksperymenty, obserwowali tworzenia się pary wodnej;
– Dowiemy się jak wygląda obiegu wody w przyrodzie;
– Utrwalimy umiejętność rozpoznawania i nazywania zjawisk atmosferycznych oraz uświadomimy sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać;
– Kształtowanie umiejętności  dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnianie głoski na początku wyrazu;

Dbamy o zdrowie – 24.04. – 28.04.
– Dowiemy się jakie są wartości odżywcze niektórych artykułów spożywczych, będziemy utrwalać nawyki higieniczne (min. mycie rąk przed posiłkiem, mycie owoców itp.);
– Nauczymy się co to jest postawa prozdrowotna i jak ją kształtować, w jaki sposób zdrowo się odżywiać;
– Poznamy działanie i sposób bezpiecznej obsługi sokowirówki, przestrzegania ustalonych zasad zachowania się podczas zajęć kulinarnych, utrwalimy wiarę we własne możliwości;
– Poznamy znak graficzny litery S, s;
– Poszerzymy wiadomości na temat roli i pracy lekarza, utrwalimy numery alarmowe i sposób powiadamiania o wypadku;
– Będziemy w miarę możliwości, rozpoznawać zagrożenia płynące z samodzielnego zażywania lekarstw i środków chemicznych.