Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2018


Wydarzenia w grupie II

– Podczas wycieczek i spacerów poznajemy zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną
– 18 kwietnia odbędzie się koncert muzyczny „Wiosna ach to ty”
– 19 kwietnia odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców

Wszystko rośnie…
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie podczas wycieczek i spacerów;
– Poznajemy i rozróżniamy różnego rodzaju nasiona oraz rośliny, które z nich wyrastają : rzeżucha, owies, fasola, aksamitka itp.;
– Zaznajamiamy się z etapami sadzenia roślin cebulowatych : tulipan – od cebulki do kwiatka;
– Poznajemy pracę ogrodnika i czynności jakie wykonuje oraz narzędzia pracy;
– Zakładamy wiosenną hodowlę kwiatową – poszerzamy wiedzę na temat świata roślin;
– Poznajemy kwiaciarnię jako punkt usługowo – hodowlany najbliższej okolicy;

Na wsi…
– Poznajemy różne utwory literackie i filmy przyrodnicze opowiadające o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie i ssakach;
– Słuchamy ciekawostek o życiu i wyglądzie oraz sposobach odżywiania się zwierząt;
– Dowiadujemy się w jakich domach mieszkają zwierzęta na wsi np. (obora, stajnia, kurnik, chlew) podczas zabaw tematycznych;
– Rozwiązujemy zagadki słuchowo – obrazkowe pt. „Wiemy wszystko o zwierzętach” poszerzając wiedzę przyrodniczą;
– Poznajemy ptaki mieszkające w wiejskiej zagrodzie:
– rozpoznajemy je, porównujemy, wyszukujemy różnice w ich wyglądzie.

Praca rolnika…
– Poznajemy pracę rolnika w odniesieniu do odpowiedniej pory roku, używając pór dnia : świt, ranek, popołudnie, zmierzch i wieczór;
– Porównujemy narzędzia i maszyny używane na roli dawniej i dziś;
– Dowiadujemy się jak i dzięki komu powstaje chleb ( rolnik, młynarz, piekarz), jak wyglądają młyny dawniej i dziś;
– Poznajemy jak wyglądają produkty zbożowe (mąka, kasze, płatki owsiane);
– Uczestniczymy w zabawach matematycznych przeliczając liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę naszych możliwości;
– Bawimy się w wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się taką samą głoską i sylabą.

Kto ty jesteś…
– Poznajemy różne legendy związane z powstaniem państwa polskiego, Krakowem i Warszawą.
– Dowiadujemy się co oznaczają pojęcia: stolica, ojczyzna, kraj; jak wyglądają polskie godło i flaga
– Oglądamy herby miast z którymi są związani członkowie rodziny
– Odnajdujemy na mapie Polski największe rzeki: Wisłę i Odrę
– Potrafimy odnaleźć Polskę na mapie Europy
– Utrwalamy słowa hymnu polskiego i śpiewamy go. Poznajemy także słowa i muzykę hymnu Unii Europejskiej
– Uczymy się kroku podstawowego krakowiaka