Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2019

 

Zwierzęta domowe
– Będziemy rozpoznawali i nazywali zwierzęta domowe, ich zwyczaje, odgłosy.
– Dowiemy się, jaką rolę odgrywają w życiu człowieka oraz jak postępować w sytuacji spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
– Poszerzymy wiedzę na temat pracy osób związanych ze zwierzętami.

U rolnika na wsi
– Poznamy pracę rolnika w odniesieniu do odpowiedniej pory roku, używając pór dnia : świt, ranek, popołudnie, zmierzch i wieczór
– Porównamy narzędzia i maszyny używane na roli dawniej i dziś;
– Dowiemy się jak i dzięki komu powstaje chleb ( rolnik, młynarz, piekarz), jak wyglądają młyny dawniej i dziś;
– Poznamy produkty zbożowe (mąka, kasze, płatki owsiane);
– Będziemy uczestniczyć w zabawach matematycznych przeliczając liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę naszych możliwości;
– Będziemy bawić się w wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się taką samą głoską i sylabą..

Czekamy na Święta Wielkanocne
– Poznajemy wielkanocne zwyczaje i tradycje związane z różnymi regionami Polski (Łowicz, Śląsk, Podhale)
– Będziemy gromadzili i eksponowali w sali symbole związane z Wielkanocą 
– Wdrożymy się do szanowania tradycji i przeżywania ważnych uroczystości w gronie rodzinnym
– Będziemy uczestniczyć w warsztatach wielkanocnych w przedszkolu oraz wspólnie z Rodzicami wykonywać ozdoby.

Dbamy o środowisko
– Poszerzymy wiedzę o segregacji odpadów, konieczności robienia tego dla dobra środowiska.
– Dowiemy się, jak powstają nowe rzeczy z segregowanych odpadów.
– Wykorzystamy odpady segregowane, takie jak: rolki po papierze toaletowym, kubeczki plastikowe i kartony do prac plastycznych.
– Nauczymy się wdrażać w życie podstawowe zasady MAŁEGO EKOLOGA.