Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: listopad 2017

 

 

Wydarzenia w grupie „Mali Odkrywcy” w listopadzie:
– 14.11.2017 Będziemy uczestniczyć w zajęciach z chemii podczas których poznamy ciekawe doświadczenia i eksperymenty chemiczne.
– 17.11.2017 Odbędzie się spotkanie z panem Policjantem.


Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:
– Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku;
– Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;
– Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota;
– Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy;
– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym;
– Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów;
– Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką;
– Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej;
– Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym;
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
– Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła;
– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach;
– Nauka piosenek i pląsów;
– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.