Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: maj 2018


Wydarzenia w grupie II
W czwartek 24.05.2018r. zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka 29.05.2018r. wybieramy się na wycieczkę do czarodziejskiej „Krainy Spełnionych Marzeń”.

1.Wświecie muzyki
– Słuchanie i śpiewanie piosenek:
− zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
– Zapoznanie z różnymi gatunkami muzyki – od klasycznej po współczesną.
– Uwrażliwienie na piękno różnych gatunków muzycznych oraz kształtowanie upodobań i gustu w tym zakresie.
– Kształtowanie kultury odbioru muzyki.
– Wzbogacenie wiedzy o instrumentach muzycznych.
– Gra na instrumentach perkusyjnych:
− wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach
– indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
− wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
– Orientacja przestrzenna − określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

2. Mój region, moje państwo, Moja Unia
– Poznawanie swojej miejscowości
− nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków i miejsc
− poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
− tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
− organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonywane w przedszkolu i przyniesione z domu
− słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców.
– Jesteśmy Polakami
– Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
− poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
− podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
− poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
− nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.
– Uczymy się czytać
– Elementarna nauka czytania
− czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
– Nasza edukacja matematyczna
– Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia − dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

3.Łąka wiosną
Poznajemy przyrodę
– Wiosna
− poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
− określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
– Uczymy się czytać
– Elementarna nauka czytania − czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
– Nasza edukacja matematyczna
– Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
− poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.

4. Moi rodzice
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
− podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
− opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
− określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
− przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania − czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
Nasza edukacja matematyczna
Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
− dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców i innych zbiorów zastępczych
− zapoznanie z monetami i banknotami o niskich nominałach − rozwijanie sprawności manualnych
− rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

Znamy litery: O o, A a, E e, M m, T t, I i, D d, K k, L l, Y y, R r, S s, N n, G g, B b, W w, P p, Z z, U u, C c, J j, Ł ł, F f, Ż ż, H h
Znamy cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i liczbę 10, =, <, >, +, –

DOSKONALIMY:  utrwalenie poznanych cyfr ( porównywanie, przeliczanie, dodawanie i odejmowanie z użyciem znaków matematycznych) i liter – czytamy krótkie ilustrowane teksty, tworzymy z poznanych liter sylaby, wyrazy i je odczytujemy; układamy krótkie zdania z podanym wyrazem.  Rozwijamy ogólną sprawność fizyczną i pozytywne nastawienie do zabaw ruchowych i ćwiczeń.  

NASZE WIERSZE 
„Święto Narodowe”
Święto narodowe! Wszędzie wiszą flagi
i naszemu miastu dodają powagi.
Biel jest tu symbolem duchowej czystości,
a czerwień – odwagi, ale też miłości.
Miłości do kraju, które Polską zwiemy
i o losach przodków wciąż pamiętać chcemy
Chociaż jestem mały czuję dumę z tego,
że w godle -w koronie – mam orła białego.

PIOSENKA
„Czarodziejski koncert”
I.Instrumenty już czekają,
zaraz będą razem grały,
wyczarują piękne nutki i
zabiorą wszystkie smutki.
Pan dyrygent już gotowy, chce,
by wszystkie go słuchały,
a nastroje są gorące,
zaraz będzie piękny koncert.

Ref.: Patrzą instrumenty na dyrygenta swego,
bez batuty w jego ręce wszystko będzie do niczego…

II. Smyczki głaszczą struny skrzypiec,
ocierają się jak kotki,
wiolonczela i altówki
dają dźwięk jak lizak słodki.
Z boku harfa i gitara
ze strunami do szarpania.
Wszyscy chcą tu być najlepsi,
wszyscy chcą mieć szóstkę z grania!

Ref.: Patrzą instrumenty…

III. Z tyłu siedzą srebrne flety;
gdy w nie dmuchać, pięknie grają.
Za fletami złote trąbki trąbią,
ile siły mają.
Saksofony i klarnety tak dmuchają,
że o rety!
Razem z nimi buczy tuba,
bardzo duża, bardzo gruba.

Ref.: Patrzą instrumenty…

IV. A pośrodku wielki, czarny
– to fortepian z klawiszami,
kiedy palce w nie uderzą,
płyną dźwięki ponad nami.
Całkiem z tyłu wielkie bębny dudnią tak,
że drży powietrze.
Jaki wielki, cudny koncert,
grajcie jeszcze, grajcie jeszcze!

Ref.: Do niczego!!! (okrzyk)

PIOSENKA
„Syrenka”
I.Stoi Syrenka nad Wisłą i
patrzy na rzeki fale.
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,
no i nie boją się wcale.
Tak dużo dzieci dziś do niej przyszło,
no i nie boją się wcale.
To nie jest żywa Syrenka,
to pomnik Warszawę chroni.
Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni.
Bo, jak mówi stara legenda: Syrenka miasta broni.

Ref.: Nasza Warszawa, nasza stolica
ciągle Syrenkę zachwyca.
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp 63 swoją piosenkę:
Chlup, chlup, chlup, chlup.
A Wisła śpiewa wciąż u jej stóp:
Chlup! Chlup! Chlup!

II. Kiedyś prawdziwa Syrenka w falach tej rzeki mieszkała.
Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała.
Siadała czasem na brzegu Wisły i cudne pieśni śpiewała.
Złapali ją w sieć rybacy, spać poszli, bo nocka była,
lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła.
Lecz najmłodszy z nich ją wypuścił, bo bardzo go prosiła.

Ref.: Nasza Warszawa…

III. I odtąd dzielna Syrenka ze swojej wielkiej
wdzięczności postanowiła strzec tego miasta,
pilnować jego wolności.
Postanowiła strzec tego miasta,
pilnować jego wolności.
Jest herbem miasta Warszawa,
stolicy naszego kraju.
I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają.
I Polacy, duzi i mali, Syrenkę odwiedzają.

Ref.: Nasza Warszawa…

PIOSENKA
„Wiosna na łące”
I.Dziś na łąkę przyszła Wiosna w kwiecistej sukience,
budzi maki i stokrotki, jaskry i kaczeńce.

Ref.: Ptaki trele wyśpiewują,
świeci ciepłe słońce,
w rosie kąpią się biedronki.
Wiosna już na łące!

II. Świerszcz zielone stroi skrzypce,
da dziś pierwszy koncert.
Tańczą pszczoły i motyle,
żabki i chrabąszcze.

Ref.: Ptaki…

III. Tak się wszyscy cieszą wiosną,
tańczą i śpiewają,
nawet krecik wyszedł z norki, z myszką
pląsa żwawo.

Ref.: Ptaki…