Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: marzec 2017

 

Skarby muzeum:
– wprowadzenie pojęcia muzeum, eksponat, wykorzystanie okazji do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenie zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią;
– poznanie pojęć skamieniałości, amonit, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
– wynalazki, które ułatwiły nam życie – gromadzenie doświadczeń o otaczającej rzeczywistości;
– kształtowanie pojęcia liczby 9, utrwalenie znajomości kształtów figur geometrycznych;
– rodzinne pasje – poznanie zainteresowań swoich rodziców i dziadków;
– budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, doskonalenie umiejętności prezentowania własnych zainteresowań;

Moja muzyka:
– uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej, zapoznanie z pojęciami: filharmonia, orkiestra, kompozytor;
– przybliżenie postaci wybitnego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina;
– poznanie obrazu graficznego litery n, N;
– zapoznanie dzieci z pojęciami: pięciolinia, gama, klucz wiolinowy, nuty;
– układanie i rozwiązywanie prostych zadań matematycznych;
– kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez rozróżnianie, wyodrębnianie różnych dźwięków z otoczenia;

„W marcu jak w garncu”:
– charakterystyczne cechy przedwiośnia „W marcu jak w garncu”;
– doskonalenie umiejętności odgrywania ról i posługiwania się rekwizytami w zabawach inscenizowanych;
– poznawanie obrazu graficznego litery b, B;
– doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 – rozwiązywanie zadań z tekstem;
– rozszerzanie wiadomości na temat zmian w przyrodzie w związku z nową porą roku – wiosną;

Domowe zwierząta:
– wzbogacenie wiedzy na temat życia zwierząt domowych – kształtowanie opiekuńczego stosunku do nich;
– rola psa w życiu człowieka, nabycie praktycznej umiejętności zachowania się w przypadku ataku psa;
– poznanie obrazu graficznego litery ł, Ł;
– rozumienie przyczyn i skutków przedstawionych w historyjce obrazkowej;
– doskonalenie liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i porządkowych.