Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: marzec 2018


Oznaki wiosny

– Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku. Utrwalenie nazw pór roku.
– Poznawanie znaczenie przysłowia i symboli marcowych
– Poznanie różnych rodzajów kalendarzy i ich przydatności w codziennym życiu.
– Utrwalenie nazw dni tygodnia
– Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów i krzewów

Kwiaty rosną
– Oglądanie czasopism o tematyce ogrodniczej i budzenie zainteresowań różnorodnością kwiatów
– Porównywanie cebulek owocowych i warzywnych, odnajdywanie różnic i podobieństw
– Poszerzenie wiedzy dzieci na temat roślin doniczkowych hodowanych w domu i na balkonie
– Omówienie wyglądu zewnętrznego roślin i zapoznanie z nazwą każdej z jej części, oraz określenie jej przeznaczenia

Jestem ekologiem
– Poszerzenie wiedzy o segregacji odpadów, konieczności robienia tego dla dobra środowiska
– Poszerzenie wiedzy na temat powstawania nowych rzeczy z segregowanych odpadów
– Wykorzystywanie odpadów segregowanych takich jak: rolki po papierze toaletowym, kubeczki plastikowe i kartony do prac plastycznych.
– Wdrażanie w życie podstawowych zasad MAŁEGO EKOLOGA

Święta wielkanocne
– Poznajemy wielkanocne zwyczaje i tradycje związane z różnymi regionami Polski (Łowicz, Śląsk, Podhale)
– Gromadzenie w sali symboli związanych z Wielkanocą
– Wdrażanie do szanowania tradycji i zachęcenie do przeżywania ważnych uroczystości w gronie rodzinnym

Doskonalimy:
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałami przeznaczonymi do segregacji, rysowanie po śladzie, kolorowanie)
– Samodzielność w łazience, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Liczenie sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie, ostatniej i środkowej
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy…), porządkowymi (raz, dwa, trzy…)
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy