Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: październik 2019

 

Idzie jesień… przez ogród i sad
– Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
– Wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
– Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
– Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania.
– Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
– Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
– Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie.
– Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
– Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni i całego ciała

Jesień idzie do zwierząt
– Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów.
– Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.
– Odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli.
– Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
– Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
– Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
– Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
– Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
– Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
– Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.
– Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
– Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji.

Co, z czego otrzymujemy
– Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.
– Dostrzeganie pożytecznej i niszczycielskiej działalności wiatru.
– Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach.
– Kończenie rysunków według wzoru.
– Analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
– Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
– Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
– Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
– Odróżnianie druku od pisma.
– Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
– Nazywanie części ciała.
– Ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby.
– Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.
– Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.
– Lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

Idzie jesień… z deszczem
– Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
– Poznawanie norm ekologicznych – nakazu: oszczędnego korzystania z wody.
– Rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji.
– Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek.
– Dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
– Skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
– Dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.