Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: październik 2020

 

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne
– zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
– rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– wykonanie układu ruchowego do piosenki,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
– rozwijanie umiejętności rachunkowych,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
– utrwalanie znajomości kolorów,
– rozwijanie umiejętności plastycznych.

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne
– rozwijanie mowy,
– poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
– łączenie śpiewu z elementem ruchu,
– rozwijanie poczucia rytmu,
– poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,
rozwijanie sprawności manualnej.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
– stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
– poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
– łączenie ruchu z piosenką,
– kształtowanie poczucia rytmu,
– zapoznanie z etapami powstawania mąki,
– właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– rozwijanie orientacji przestrzennej,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne
– poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
– zwracanie uwagi na środki ostrożności,
– instrumentacja do piosenki,
– rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
rozwijanie sprawności manualnej.