Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: styczeń 2022

 

Jak wyglądał świat przed milionami lat
– poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionem lat,
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
– poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
– rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie.
– określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

Idzie zima ze śniegiem
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą i ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku.
– poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.).
– nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
– Ubierania choinki grupowej i ozdabianie własnoręcznie zrobionymi bombkami i ozdobami

Idą święta
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia przejmowanych od pokoleń.
– wymienianie tradycji i słowa, które kojarzą się ze świętami,
– oglądanie dekoracji świątecznych, nazywa ich elementów

Projekt Emocje
– wskazywanie różnych stanów emocjonalnych (np.: złość, smutek, radość, strach) przedstawionych na obrazkach,
– podawanie przykładów sytuacji, w których występują pozytywne emocje i negatywne emocje.
– poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć,
– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
– przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
– rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
– rozwijanie poczucia przynależności do grupy,
– budowanie poczucia własnej wartości,
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.