Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: wrzesień 2019

 

I. WESOŁE PRZEDSZKOLE
– Tworzymy miłą i życzliwą atmosferę w grupie, witamy się z kolegami i koleżankami z ubiegłego roku, poznajemy imiona nowych osób w grupie.
– Uczymy zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
– Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne. Samodzielnie myjemy zęby oraz korzystamy z toalety.
– Kształtujemy prawidłowe posługiwanie się sztućcami oraz korzystanie z serwetki po posiłku.
– Uczymy samodzielności w ubieraniu się oraz zakładaniu obuwia.
– Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po przedszkolu oraz korzystania z urządzeń terenowych w ogrodzie: nie biegamy w sali, po schodach wchodzimy trzymając się poręczy, korzystamy z urządzeń terenowych zgodnie z ustalonymi zasadami.
– Porządkujemy miejsce zabawy po jej zakończeniu.
– Tworzymy „kodeks grupy” dotyczący prawidłowego zachowania się w grupie rówieśniczej.
– Rozwijamy sprawność całego ciała , w tym sprawności rąk. Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne: rysujemy po śladzie, łączymy kropki, wycinamy nożyczkami po prostej linii.
– Rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

II. MOJA GRUPA
– Uczymy się przestrzegania ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, nie przeszkadzamy innym dzieciom w zabawie, uczestniczymy we wspólnych zabawach organizowanych w grupie, stosujemy formy grzecznościowe względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
– Kształtujemy codzienne nawyki higieniczne: mycie rąk, odpowiednie korzystanie z toalety.
– Uczymy się skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
– Odpowiadamy na zadane pytania np. dotyczące wysłuchanego utworu.
– Uczymy się określać położenie przedmiotów w przestrzeni; stosować określenia: na, pod, w , przed, za, obok,
     • rozpoznawać różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia,
     • rozpoznawać dźwięki poznanych instrumentów perkusyjnych,
     • malować palcami, dłonią, pędzlem,
     • uczestniczyć w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych,
     • odgrywać różne role w zabawach tematycznych,
     • uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych:
         − ze śpiewem
         − rytmicznych
         − ilustracyjnych.

III. NA ULICY
– Poznajemy niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy.
– Poznajemy znaczenie pasów dla pieszych i sygnalizacji świetlnej.
– Utrwalamy wiadomości na temat zapinania pasów bezpieczeństwa i przewożenia dzieci w fotelikach.
– Poznajemy zawód policjanta i rozumiemy wartość tego zawodu.
– Rozpoznajemy wybrane znaki drogowe.
– Stosujemy zasady bezpieczeństwa podczas pobytów na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach. Nie oddalamy się od grupy, idąc w parach trzymamy się za ręce, przychodzimy na wezwanie nauczyciela.

IDZIE JESIEŃ… PRZEZ LAS, PARK
– Dostrzegamy i nazywamy zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.
– Rozpoznajemy i nazywamy drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina, klon oraz ich owoce: żołędzie, kasztany, korale jarzębiny, owoce klonu – noski.
– Poznajemy pojęcie park, las.
– Dostrzegamy różnice i podobieństwa w znaczeniu parku i lasu.
– Dzielimy proste słowa na sylaby.
– Rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchową i motorykę małą rąk. Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne: rysujemy po śladzie, łączymy kropki, wycinamy nożyczkami po prostej linii.
– Wykonujmy prace plastyczne wykorzystując materiał przyrodniczy – liście.
– Układamy rozpoczęte rytmy dwuelementowe np. kasztan – żołądź.
– Klasyfikujemy przedmioty ze względu na jedną cechę (kasztany, żołędzie, klonowe noski).