Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: wrzesień 2020

 

To jestem ja 01-04.09.2020r.
– Poznajemy się nawzajem, potrafimy się przedstawić
– Potrafimy podać wybrane cechy fizyczne swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu.
– Wskazujemy wymienione części ciała
– Określamy swoje cechy fizyczne: wzrost, wiek, kolor oczu.
– Uczymy rozpoznawać swoje miejsce w szatni oraz półeczkę oznaczoną imieniem- zapoznajemy się z zapisem graficznym imienia.
– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) przynależność (np. klocki do klocków, kredki do MOJA GRUPA

Moja grupa – 07-11.09.2020r.
– Uczymy się przestrzegać ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
– Nie przeszkadzamy innym dzieciom w zabawie
– Uczestniczymy w zabawach organizowanych przez nauczyciela
– Stosujemy formy grzecznościowe względem dzieci i dorosłych ( w domu, w przedszkolu, na ulicy).
– Uczymy się odpowiadać na zadane pytania całym zdaniem.
– Skupiamy uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Moja droga do przedszkola 14-18.09.2020r.
– poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
– Przestrzegamy umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
– Rozpoznajemy różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia
– Poznajemy wybrane znaki drogowe
– Porównujemy takie same obrazki, odszukujemy różnice
– Odszukujemy przedmioty o różnych kształtach

Idzie jesień przez las, park 21-25.09.2020r.
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
– Tworzymy kącik przyrody
– Obserwujemy drzewa, gromadzimy owoce i warzywa – utrwalamy ich nazwę, kolorystykę, wykorzystanie.
– Uczymy się odpowiadać na zadane pytania całym zdaniem
– Nazywamy przedmioty, określamy ich kolor
– Wymieniamy elementy najbliższego otoczenia.
– Używamy określeń: dużo, mało
– Liczymy na palcach
– Klasyfikujemy przedmioty ze względu na ich wielkość i przynależność