Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: czerwiec 2018

 

KALENDARIUM
07.06.2018 – przed południem przedstawienie dla dzieci z zaprzyjaźnionych klas pierwszych; Rodziców prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów takich jak na Dzień Mamy i Taty i dostarczenie ich nauczycielkom
07.06.2018 – ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW
10.06.2018 – ZA CO KOCHAMY POLSKĘ – widowisko z udziałem przedszkolaków z wszystkich przedszkoli; z naszej grupy udział biorą dzieci wybrane przez p. Ewę instruktorkę tańca; występy odbędą się na Żwirowisku; zainteresowanym bliższych informacji udzielają nauczycielki grupy; pozostałe przedszkolaki wraz z Rodzicami zapraszamy na widownię życząc miłych wrażeń
20.06.2018 – godz. 16.00 – UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU – przedstawienie w sali gimnastycznej; pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły; poczęstunek i animacje przygotowane dla dzieci przez Rodziców w zależności od pogody na terenie ogrodu lub wewnątrz budynku

ZAPRASZAMY RODZICÓW
dnia 20.06.2018 o godzinie 16.00
NA UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU
Prosimy przygotować dla dziecka strój galowy;
stroje do przedstawianej bajki udostępnimy z przedszkolnej garderoby

1. Kim będę gdy dorosnę – poznajemy wybrane zawody 04.06.2018 – 15.06.2018
– Poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
– Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
– Wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi (korzyści płynące z hodowli dla człowieka, podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się)
– Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z bliższego i dalszego otoczenia, nazywanie ich narzędzi pracy, zwracanie uwagi na ich ubiór; nazywanie zawodów i wykonujących je osób; wyjaśnianie znaczenia pracy jednych osób dla drugich

2. Moje podwórko 18.06.2018 – 22.06.2018
– Wypowiadanie się na temat swojego podwórka, placu zabaw, znajdujących się tam urządzeń
– Wypowiadanie się na temat różnorodności zabaw podwórkowych oraz ich bezpieczeństwa
– Wypowiadanie się na temat swoich koleżanek i kolegów, wyrabianie umiejętności prawidłowego zachowania się względem rówieśników, tolerancji wobec inności

3. Wkrótce wakacje 25.06.2018 – 29.06.2018
– Zachęcanie do czynnego wypoczynku w czasie wakacji – ruch to zdrowie
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach latem
– Określanie charakterystycznych cech lata (długie dni, wyższa temperatura, radzenie sobie z nadmiernym przegrzaniem, osłona przed szkodliwym promieniowaniem)
– Poznawanie zjawisk atmosferycznych występujących w lecie ( tęcza, burza, przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas burzy)
– Uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem (wynikających z kontaktów z nieznanymi osobami, zwierzętami, roślinami, przedmiotami), sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach
– Uczestniczenie w likwidacji kącików zainteresowań, porządkowaniu i pakowaniu zabawek w sali; pakowanie rzeczy osobistych

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 i na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez
– Używanie znaków matematycznych: +, –
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych, zapisywanie ich formuły matematycznej
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Używanie znaków matematycznych: <, >, =
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła

NASZE WIERSZE

KOPCIUSZEK
Kopciuszek mak przebiera a siostry poszły na bal.
Kopciuszek też chciałby tańczyć. Żal nam Kopciuszka,żal.
Nagle wróżka się zjawia. – Kopciuszku nie płacz tak.
Zatańczysz na zabawie, gołąbki przebiorą mak.
Ubierz się w piękną szatę. Trzewiczki złote włóż.
Karoca cię zawiezie bo bal się zaczął już.
Tańce prowadzi królewicz! Muzyka pięknie gra!
A najpiękniejsza z dziewcząt złote trzewiczki ma!
Zegar północ wybija. Żal nam Kopciuszka, żal…
Bo wróżka kazała wracać, a taki piękny był bal!
Umknął Kopciuszek z sali. Trzewiczek z nóżki jej spadł.
Gońcy z trzewiczkiem złotym biegną na cały świat!
Wszystko się kończy szczęśliwie! W bajce kończył się tak:
Królewicz odnajdzie Kopciuszka, gołąbki przebiorą mak.

NASZE PIOSENKI
Hejże płynie woda, woda płynie hejże, a ja jestem młoda, to się w wodzie przejrzę.
Niech mi powie woda, czyja to uroda.
Czy odbija woda mnie, czy to jestem ja czy nie?
Wezmę wody stróżkę, zmyję kurz i sadze.
Nie chcę być Kopciuszkiem wody się poradzę.