Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: grudzień 2018

 

6.12.2018 Spotkanie z Mikołajem połączone z zabawą choinkową i wręczaniem prezentów dzieciom.
13.12.2018 Wycieczka do Urzędu Pocztowego w Pruszkowie.
19.12.2018 Spotkanie Wigilijno-Świąteczne.

1. Kreatywny przedszkolak.
– Dowiadujemy się jak swoje dzieła tworzą malarze rzeźbiarze, w jaki sposób powstają filmy animowane i co to jest graffiti.
– Samodzielnie i przy pomocy dorosłych wymyślamy treść filmu (co będzie na początku, w środku i na końcu), gromadzimy potrzebne przedmioty i nagrywamy ten film kamerą.
– W wyznaczonym miejscu na ciemnym bristolu tworzymy graffiti kredą.
– Poznajemy nowe pojęcia: muzeum, eksponat, wyobraźnia, rysownik, grafik, stop-klatka.
– Uczestniczymy w zabawach grafomotorycznych, kreślimy i rysujemy różne wzory, szlaczki i kształty literopodobne.
– Słuchamy uważnie opowiadań i wierszy o tematyce związanej ze sztuką.
– Rozmawiamy o wybranych dziełach sztuki i sposobie ich wykonania.
– Wspólnie w zespołach malujemy obraz i wykonujemy rzeźbę z masy papierowej.
– Przygotowujemy piosenki i wiersze składające się na program artystyczny, Wigilijno-Świąteczny.

2. Świąteczne pocztówki.
– Przygotowujemy świąteczne kartki z obrazkowymi życzeniami Świąteczno-Noworocznymi i listy do Mikołaja.
– Uczestniczymy w wycieczce na pocztę. Poznajemy Urząd Pocztowy w Pruszkowie, rozmawiamy z pracownikami poczty i obserwujemy ich pracę.
– Poznajemy podstawowe części komputera: procesor, monitor, myszkę i klawiaturę.
– Rozmawiamy o zaletach i zagrożeniach płynących z korzystania z internetu.
– Rozmawiamy o tym, jak dawniej ludzie komunikowali się na odległość, a jak jest to dziś.
– Podczas zabaw matematycznych określamy liczebność zbiorów i wskazujemy w których zbiorach jest tyle samo, mniej lub więcej elementów.
– Bawiąc się oraz na ilustracjach wyszukujemy przedmioty których nazwy rozpoczynają się głoską „K”. Dokonujemy analizy i syntezy wyżej wymienionych wyrazów.

3. Spotkanie przy Wigilijnym stole.
– Rozmawiamy o przygotowaniach do Świąt, zwyczajach Świątecznych i tradycyjnych potrawach.
– Przygotowujemy różne dekoracje choinkowe i ubieramy choinkę.
– Uczymy się śpiewać kolęd oraz słuchamy innych utworów świątecznych.
– Rozmawiamy o rodzinnych tradycjach Wigilijnych.
– Uczestniczymy w zabawach matematycznych: porównujemy liczebność zbiorów poprzez ustawianie w pary. Bawimy się w mierzenie i porównywanie przedmiotów: najdłuższy, największy, najmniejszy, najkrótszy, najwyższym, najniższy.