Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: kwiecień 2020

 

Wiosenne powroty
– Oglądanie albumów ze zwierzętami gatunków, które są jajorodne (kura, bocian, pingwin, waż, wróbel), słuchanie ciekawostek na ich temat.
– Poznajemy właściwości jajka ,uczestniczymy w doświadczeniach wyciągając wnioski
– porównywanie jajek surowego i ugotowanego
– z czego składa się jajko [ skorupka , białko, żółtko]
– badanie właściwości jajka ugotowanego na twardo, obierają jajko ,kroją je plastikowym nożykiem, określanie wyglądu, smaku ,zapachu.  
– Wzbogacamy wiadomości na temat ptaków , rozbudzamy zainteresowania przyrodnicze słuchając różnych  utworów literackich np.o bocianie  i innych ptakach.
– Poznajemy ptaki i ich części ciała: głowa, ogon i pozostałe .
– Ptaki i ich pióra ”- zajęcia plastyczne rozwijające sprawności manualne np.; rysowanie kredkami lepienie z ciastoliny lub plasteliny albo wydzieranka z papieru kolorowego lub gazety .

Wielkanoc 
– Poznajemy i utrwalamy tradycje Wielkanocne na podstawie oglądanych obrazków, zdjęć, słuchaniu różnych utworów literackich ; wierszy i opowiadań. Zabawy w skojarzenia
– Z czym kojarzy się WIELKANOC – Zabawy kartami świątecznymi – zajęcie matematyczne , rozwijanie sprawności matematycznych .
– Uczestniczymy w zabawach plastycznych ; malujemy pisanki ,robimy  żółty kurczaczek z waty ,bibuły lub ciastoliny.
– Uczestniczymy z rodzicami w przygotowaniach świątecznych .

Wiosna na wsi
– Rozpoznajemy i nazywamy  zwierzęta z wiejskiego podwórka, poprawnie nazywamy domy zwierząt hodowlanych np.: (owcy, krowy, kury , koguta , indyka) rozpoznajemy zwierzęta dorosłe i młode.
– Poznajemy znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka ,rozmawiamy o przykładach wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka .
– Rozwiązujemy zagadki utrwalające informacje o zwierzętach mieszkających w wiejskiej zagrodzie.   

Dbamy o przyrodę
– Rozmawiamy na temat znaczenia wody w przyrodzie , podajemy sposoby jej oszczędzania .
– Poznajemy informacje o zanieczyszczeniach w wodzie i ich wpływu na środowisku z wykorzystaniem utworów literackich .
– Rozumiemy konieczność ochrony środowiska przyrodniczego ,znamy sposoby ochrony przyrody.
– Poznajemy informację na temat żab ,zapoznajemy się z etapami rozwojowymi żaby.
– Zbieramy wiadomości  o roli drzew w życiu ludzi i zwierząt.
– Poznajemy  działalności ekologiczne człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody. Utrwalamy nawyki proekologiczne, znamy znaczenie nowych słów ; ekolog, recykling .
– Uczestniczymy w zabawach plastycznych ;” torba ekologiczna” – malowanie farbami na płótnie, ”zielona żabka ” – wycinanka z kolorowego papieru .