Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: listopad 2017

 

KALENDARIUM
• 09.11.2017 – godz. 9.15 – uroczystość z okazji Dnia Niepodległości (w sali gimnastycznej; tylko dla przedszkolaków); w tym dniu każde dziecko przynosi do przedszkola PLUSZOWEGO MISIA
• 14.11.2017 – godz. 16.00 – ZAJĘCIE OTWARTE w sali grupy; zapraszamy Rodziców; prosimy o punktualne przybycie; po zajęciu omówienie wycieczki
• 15.11.2017 – godz. 9.00 – TEATRZYK „Koszyk z czystego srebra” (w przedszkolu)
• 20.11.2017 – godz. 11.00 – TEATRZYK „Polskie dróżki” (w przedszkolu)
• 21.11.2017 – godz. 9.30 – KONCERT (w przedszkolu)
• 24.11.2017 – z okazji DNIA PLUSZOWEGO MISIA wystawa misiów wykonanych przez Rodziców i dzieci (tylko dla chętnych; wykonać należy wspólnie z dzieckiem misia maskotkę; przynieść do dnia 22.11.2017 do przedszkola, oddać nauczycielce z grupy)
• 27.11.2017 – godz. 17.00 – RODZINNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH zapraszamy do udziału dzieci wraz z Rodzinami (tylko dla chętnych; należy wybrać jedną pieśń patriotyczną, przygotować z dzieckiem; zgłosić udział nauczycielce z grupy: tytuł i wykonawców)
• 30.11.2017 – całodniowa wycieczka autokarowa do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku

 

REALIZUJEMY TEMATY:

Polska ojczyzna nasza 30.10. – 03.11.2017
Kształtowanie uczuć patriotycznych; nabywanie świadomości: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, Polska to moja ojczyzna
– Rozpoznawanie, nazywanie i wykonywanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
– Śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego w postawie zasadniczej; słuchanie i śpiewanie wybranych pieśni patriotycznych;
– Przybliżanie dzieciom historii Polski, uczenie szacunku i czci dla poległych w walce o wolną ojczyznę;
– Udział w uroczystości z okazji Dnia Niepodległości;
– Poznanie liter wielkich i małych drukowanych i pisanych „t” jako znaków graficznych dla spółgłoski „t” wyodrębnionej z wyrazów: Tola, tata;
– Poznanie cyfry 4 jako znaku graficznego dla zbioru czterech elementów;

Jesienne nastroje 06.11. – 10.11.2017
– Oglądanie zdjęć, ilustracji, obrazów, słuchanie wierszy, opowiadań;
– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia;
– Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt;
– Poznanie liter wielkich i małych drukowanych i pisanych „u” jako znaków graficznych dla samogłoski „u” wyodrębnionej z wyrazów: Ula, ulewa;
– Poznanie cyfry 5 jako znaku graficznego dla zbioru pięciu elementów;

Przygotowania zwierząt do zimy 13.11. – 17.11.2017
– Poznawanie na wybranych przykładach (np.: jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (zasypiają, gromadzą zapasy, odlatują do Afryki);
– Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór;
– Poznanie liter wielkich i małych drukowanych i pisanych „i” jako znaków graficznych dla samogłoski „i” wyodrębnionej z wyrazów: Irek, igły;
– Poznanie cyfry 0 jako znaku graficznego dla zbioru pustego;

Nasi domowi ulubieńcy 20.11. – 24.11.2017
– Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer;
– Nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;
– Poznanie liter wielkich i małych drukowanych i pisanych „d” jako znaków graficznych dla spółgłoski „d” wyodrębnionej z wyrazów: Darek, dogi;
– Poznanie cyfry 6 jako znaku graficznego dla zbioru sześciu elementów;

Urządzenia elektryczne 27.11. – 01.12.2017
– Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo;
– Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np.: korzystanie z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, komputera );
– Poznawanie współczesnych środków łączności: radia, telewizji, internetu;
– Poznanie liter wielkich i małych drukowanych i pisanych „k” jako znaków graficznych dla spółgłoski „k” wyodrębnionej z wyrazów: Karol, komputer;
– Poznanie cyfry 7jako znaku graficznego dla zbioru siedmiu elementów.

 

Doskonalimy w dalszym ciągu:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji; rozpoznawanie własnych wizytówek
– Podpisywanie się własnym imieniem

 

Doskonalimy umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych:
– Posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10
– Dodawania i odejmowania w zakresie 10, na miarę możliwości z użyciem liczmanów
– Konstruowania gier – odmierzania wspólną miarą
– Tworzenia zbiorów według określonej cechy; określania liczebności zbioru cyfrą
– Porównywania liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała
– Symetrii własnego ciała
– Rozpoznawanie cyfr

 

NASZE WIERSZE

Ziemia rodzinna
Całym mym sercem, duszą niewinną
Kocham tę świętą ziemię rodzinną,
Na której moja kołyska stała
I której dawna karmi mię chwała.
Kocham te barwne kwiaty na łące,
Kocham te łany kłosem szumiące,
Które mię żywią, które mię stroją
I które zdobią Ojczyznę moją.
Kocham te góry, lasy i gaje,
Potężne rzeki, ciche ruczaje;
Bo w tych potokach, w wodzie u zdroja
Ty się przeglądasz Ojczyzno moja,
Krwią użyźniona, we łzach skąpana,
Tak dla nas droga i tak kochana!

NASZE PIOSENKI
1. Nie noszą lampasów lecz szary ich strój!
Nie noszą ni srebra, ni złota,
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
Piechota, ta szara piechota, 
3. Nie grają im surmy, nie huczy im róg,
    Maszerują strzelcy maszerują
    Karabiny błyszczą, szary strój,
    A przed nimi drzewa salutują,
    Bo za naszą Polskę idą w bój!
 2. I idą, a w słońcu kołysze się stal,
Dziewczęta zerkają zza płota,
A oczy ich dumne utkwione są w dal,
Piechota, ta szara piechota.
    Maszerują strzelcy maszerują… 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój
A śmierć im pod stopy się miota,
Piechota, ta szara piechota.
    Maszerują strzelcy maszerują..

 

O mój rozmarynie
O mój rozmarynie rozwijaj się 2x
Pójdę do dziewczyny
Pójdę do jedynej
Zapytam się
A jak mi odpowie nie kocham cię 2x
Ułani werbują,
Strzelcy maszerują
Zaciągnę się