Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: listopad 2020

 

Konsultacje indywidualne z wychowawcą w miesiącu listopadzie odbywają się w godz. 17.00 – 18:00 w każdy czwartek.
Zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
10.11.2020 (wtorek) prosimy, aby dzieci przyszły do przedszkola ubrane w strój „galowy” w kolorystyce biało – czarnej lub biało – granatowej.
O godzinie 11:11 dzieci w każdej placówce edukacyjnej w całej Polsce odśpiewają uroczyście 5 – zwrotkowy hymn narodowy.
Zachęcamy rodziców wspólnie z dzieckiem do słuchania i zapamiętywania tekstu oraz podejmowania prób wspólnego śpiewania hymnu.

Uratujmy ziemię.
– Rozbudzanie zainteresowań dzieci otaczającym nas światem. Poznawanie niektórych właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji.
– Rozmawiać będziemy na temat czystego powietrza wokół nas; poznamy pojęcie „smog”.
– Rozróżniać będziemy miłe i nieprzyjemne zapachy, poznawać ich źródła.
– Zastanowimy się jakie źródła emitują dym i dlaczego, jak można to ograniczyć.
– Poznamy skutki zadymienia dla zdrowia i samopoczucia.
– Rozważymy różne sposoby radzenia sobie z zadymieniem w tym z dymem papierosowym.
– Poznamy wpływ zanieczyszczenia powietrza na czystość wód.

Moja ojczyzna – Dom, Miasto, Kraj.
– 11 listopada – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
– Rozbudzanie zainteresowania dzieci dziejami Polski i Polaków, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej.
– Utrwalenie znajomości symboli narodowych: flaga, godło, hymn Polski .
– Zapoznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski
– Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc Warszawy.
– Wykonanie symboli narodowych dowolnie wybranymi technikami plastycznymi
– Stwarzanie okazji do słuchania utworów muzycznych o treści patriotycznej .
– Utrwalenie umiejętności przedstawiania się pełnym imieniem i nazwiskiem oraz podawania nazwy miejscowości zamieszkiwanej przez dzieci . – Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok. – Liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.

Moja ojczyzna. 
– Nazywanie członków swojej rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków rodziny.
– Gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji).
– Poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji , we współpracy z rodzicami.
– Próby określania ról różnych zawodów w życiu społecznym.
– Dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom, porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
– Oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego), dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

Znam swoje prawa i obowiazki.
– Zapoznanie dzieci z najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi dzieciom prawa: Konstytucja RP, Konwencja o prawach dziecka i ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.
– Zapoznanie dzieci z ich prawami, omówienie poszczególnych praw dziecka.
– Dostrzeganie konieczność przestrzegania umów i norm.
– Przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach.
– Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających dana sylabę na początku, na końcu lub w środku
– Układanie rymów do podanych słów, wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
„ KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA” 

Kto ty jesteś?   –  Polak mały.
Jaki znak twój?   –  orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?   –  między swymi.
W jakim kraju?   –  w polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?   –  mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?   –  krwią i blizną.
Czy ją kochasz?   –  kocham szczerze.
A w co wierzysz?   –  w Polskę wierzę!

❤ Piosenka młodego patrioty ❤
https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
 
❤ Piosenka ❤ Jesteśmy Polką i Polakiem ❤
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

 
Wiersz ,,O prawach dziecka”
sł. M. Brykczyński
Niech się wreszcie każdy dowie 
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko, to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
 
Nikt mnie na siłę nie ma prawa zmusić do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi,
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
 
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 
Nasza piosenka
1. Wiatr na skrzypcach gra jesieni, ściele z liści piękny dywan,
deszcz szyby cicho dzwoni, mgła bielutka las pokrywa.
Ref. W listopadzie, w listopadzie,
choć zebrałeś liście z drzewa,
jeszcze wróbel, kos i gawron,
z nami śpiewa.
2. Pociemniało niebo rankiem, wicher przygnał ciemną chmurę,
wszędzie błoto i kałuże, nie chce z budy wyjrzeć Burek
Ref. W listopadzie, w listopadzie,…itd.