Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: luty 2018

 

Znamy baśnie 29.01-02.02.2018r.
– Wzbudzanie zainteresowania literaturą. Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
– Recytowanie indywidualnie i zespołowo długich wierszy.
– Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
– Rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– Poznanie litery „w”: wielkiej i małej, drukowanej i pisanej (wilk, Wiktor). Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia litery.
– Rozpoznawanie cyfr
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Muzyka jest wszędzie 05-09.02.2018r.
– Zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.
– Wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach. Tworzenie orkiestry.
– Wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
– Rozpoznawanie liter drukowanychi pisanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– Poznanie litery „z”: wielkiej i małej, drukowanej i pisanej (zegar, Zuzia). Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia litery.
– Rozpoznawanie cyfr
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
– Rozróżnianie zbiorów- równolicznych i nierównolicznych.
– Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

Jestem samodzielny w kuchni 12-16.02.2018r.
– Bal Karnawałowy- wcielanie się w ulubione postacie, zabawa przy muzyce.
– Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych. Spożywanie posiłków- korzystanie z serwetek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków.
– Poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór.
– Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wieczór. Organizacja przestrzeni i czasu.
– Rozpoznawanie liter drukowanychi pisanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– Poznanie litery „g”: wielkiej i małej, drukowanej i pisanej (garnek, Gerard). Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia litery.
– Rozpoznawanie cyfr
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Chciałbym być matematykiem 19-23.02.2018r.
– Organizacja przestrzeni i czasu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
– Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy, określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia, tygodnia.
– Posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
– Mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopy, kroków.
– Mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików, próby wyjaśnienia, dlaczego pozom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny.
– Porównywanie masy wybranych przedmiotów, tworzywa przyrodniczego, stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, ważący tyle samo.
– Rozpoznawanie liter drukowanychi pisanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– Poznanie litery „p”: wielkiej i małej, drukowanej i pisanej (planeta, Pola). Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia litery.
– Rozpoznawanie cyfr
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

W świecie teatru 26.02-02.03.2018r.
– Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze.
– Poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf).
– Dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia.
– Zabawa w teatr- przygotowanie inscenizacji wybranych baśni w grupach przez dzieci.
– Rozpoznawanie liter drukowanychi pisanych- małych i wielkich, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
– Poznanie litery „u”: wielkiej i małej, drukowanej i pisanej (ulica, Ula). Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia litery.
– Rozpoznawanie cyfr
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
– Rozróżnianie zbiorów- równolicznych i nierównolicznych.
– Zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

DOSKONALIMY:
– Poznane do tej pory litery, tworzymy z nich wyrazy oraz odczytujemy je.
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów.
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką.
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
– Dodawanie i odejmowanie z użyciem liczmanów, klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.
– Nazywanie figur geometrycznych
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”.
– Liczenie wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie.