Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2018

 

KALENDARIUM
– 02.03.2018 – godz. 09.00 – TEATRZYK – JAK PRZECHYTRZYĆ WILKA przedstawienie w sali gimnastycznej
– 05. 03.2018 – godz. 17.00 – RODZINNY QUIZ – MALI I DUZI PATRIOCI – Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału we wspólnej zabawie
21.03.2018 – godz. 10.00 – FILM 3D – SKARB OCEANU projekcja w sali gimnastycznej
– ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW(o terminie powiadomimy mailem)
– WARSZTATY CERAMICZNE (możliwość zorganizowania za zgodą rodziców)
– Cały miesiąc ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW – konkurs, które przedszkole zbierze więcej w ramach akcji „Dobre rady na odpady”

Moja mała ojczyzna – Wędrówki po Polsce z baśnią i legendą (05. – 09.03.20)
– Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju
– bogacenie wiedzy dzieci na temat ojczyzny poprzez legendy
– Zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną ,( godło, herb, hymn, waluta, stolica)
– Wskazywanie na mapie Polski miejsc związanych z prezentowanymi legendami
– Prowadzenie hodowli roślin w kąciku; obserwowanie ich wzrostu

Mali ekolodzy – Dobre rady na odpady ( 12.03. – 16.03.2018)
– Kształtowanie proekologicznej postawy; Rozumienie konieczności segregowania śmieci w tym elektroodpadów
– Rozumienie konieczności szanowania i ochrony środowiska (gleby, wód, powietrza, roślin, zwierząt)
– Przekazywanie informacji na temat odpadów (w tym elektrośmieci) i ich negatywnego wpływu na środowisko
– Podawanie sposobów radzenia sobie z gromadzeniem elektroodpadów
– Zachęcanie do zbiórki baterii i akumulatorów
– Prowadzenie zabaw badawczych wykazujących między innymi zanieczyszczenie wód i powietrza

Wiosna idzie przez świat( 19.03. – 23.03.2018)
– Poznawanie cech charakterystycznych marcowej pogody
– Wskazywanie charakterystycznych oznak wiosny
– Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku i dnia (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
– Uświadomienie skutków niewłaściwego ubioru
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych chronionych kwiatów wiosennych
– Kultywowanie ludowych obrzędów i tradycji (Marzanna, gaik)
– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych
– Poznawanie czynników potrzebnych roślinie do wzrostu

Wkrótce Wielkanoc ( 26.03. – 26.03.2018)
– Kultywowanie wielkanocnych tradycji i obrzędów
– Prowadzenie obserwacji przyrodniczych i prac hodowlanych w kąciku przyrody
– Uświadomienie dzieciom pojawiających się z wiosną młodych u różnych zwierząt gospodarskich; właściwe nazywanie dzieci zwierząt
– Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach

DOSKONALIMY:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasuwanie suwaków, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
– Umiejętność uważnego słuchania i poprawne wykonywanie złożonych poleceń
– Umiejętność wypowiadania się poprawnymi, zrozumiałymi dla reszty słuchaczy zdaniami w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące treści literackich, obrazkowych, opowiadania historyjek obrazkowych; wyciągania wniosków przyczynowo – skutkowych
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie; wybrzmiewanie głosek w nagłosie i wygłosie
– Syntezę i analizę słuchową i wzrokową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji; rozpoznawanie własnych wizytówek
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Układanie prostych zdań z rozsypanki wyrazowej i wyrazów z rozsypanki literowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie)

Doskonalimy umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, na miarę możliwości, z użyciem liczmanów
– Konstruowanie gier – odmierzanie wspólną miarą
– Porównywanie pojemności
– Tworzenia zbiorów według określonej cechy; określania liczebności zbioru cyfrą
– Porównywania liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała z zaznaczeniem jego symetrii
– Odczytywania i zapisu formuły matematycznej dodawania (1+1=2), odejmowania (2-1=1), równości (1=1), większości (2>1), mniejszości (1<2)

POZNAJEMY:
– Wielkie i małe, drukowane i pisane litery będące znakami graficznymi dla spółgłosek wyodrębnionych z wyrazów łączących się z realizowaną tematyką: H, h – Hela, herb; F,f – Felek, fabryka; C, c – Cela, cebulki; J, j – Jola, jajka