Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: marzec 2021

 

Zwierzęta z dżungli i sawanny
– poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla;
– zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami z wykorzystaniem mapy świata;
– zdobywanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami;
– porównywanie wyglądu wybranych zwierząt;
– przybliżanie ich zwyczajów.

Zwierzęta naszych pól i lasów
– poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie;
– utrwalanie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta;
– przybliżanie wiadomości o życiu mrówek.
– wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka;
– utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie dla środowisk lasu i pola.

Marcowa pogoda
– poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka,
– rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy,
– kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, poznawanie znaczenie przysłowia i symboli marcowych;
– rozpoznawanie znaków synoptycznych; rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych.
– wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat;
– zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy;
– utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu.

Wiosenne przebudzenia
– nabywanie umiejętności uważnego słuchania utworu,
– wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z wczesną wiosną;
– rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
– poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, pierwiosnek, poznanie pochodzenia słowa przebiśnieg,
– rozumienie wyrażenia pod ochroną;
– doskonalenie analizy i syntezy sylabowej i spostrzegawczości słuchowej;
– kształcenie motoryki małej i dużej oraz poczucia rytmu;
– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej;
– kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania, posługiwanie się określeniami: łodyga, liść, kwiat, płatki,
– rozwijanie umiejętności rysowania pod dyktando;
– poznanie wyglądu i nazwy tulipana, omówienie budowy kwiatu: łodyga, liście, kwiat, używanie określeń: miękkie, delikatne, miłe; określanie, co jest potrzebne roślinie do wzrostu,
– wiązanie przyczyn i skutków według chronologii wydarzeń, używanie określeń: najpierw, potem, później, na końcu.

Wielkanoc – Kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi.
– kształtowanie umiejętności budowania poprawnej gramatycznie wypowiedzi oraz uważnego słuchania wypowiedzi kolegów, koleżanek i utworu;
– poznanie charakterystycznych elementów związanych z Wielkanocą: pisanki, zajączek, kurczaczek, baranek;
– wzbogacanie słownika o wyrazy: pisanki, kraszanki;
– grupowanie ozdobnych jajek według rodzajów; doskonalenie umiejętności liczenia, porównywania liczebności – mniej, więcej, o ile więcej, o ile mniej,
– tworzenie regularnych wzorów według określonej zasady; doskonalenie pamięci.
– nazywanie ciast pieczonych na Wielkanoc – baby, mazurki, wzbogacanie słownika o wyrazy: lukier, rodzynki, orzechy, migdały;
– rozpoznawanie smakiem i nazywanie bakalii: rodzynki, migdały; nauka kulturalnego zachowania przy stole.
– rozwijanie precyzji ruchów, sprawności manualnej i dokładności.

WIERSZ: Barwy wiosny
Wiosna w marcu się pojawiła,
świat szary w barwny zamieniła.
Zielony jest listek, zielona żaba,
zielone pąki, zielona trawa.
Zielone zrobiły się wszystkie drzewa,
żółte jest słonko co nas ogrzewa.
Czerwone maki i dziób bociana,
Różowe płatki są tulipana.
Białe krokusy i przebiśniegi,
niebieskie niebo i wody rzeki.
Wszędzie barwy wiosenne, nowe,
wszystko pachnące i kolorowe.

PIOSENKA: „Wiosenne buziaki”
(Krystyna Gowik, Aleksandra Żurawska)

Już rozgościła się wiosna,
Słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie
buziaki.

Ref: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
Tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
To tylko radośniej tak tańczyć przy
wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
Bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.

II. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref: Hop, hop, raz, dwa, trzy…….

III. Kwiaty swe płatki umyły
i świeże stroje włożyły.
Budzą się wszystkie zwierzaki.
Kociaki i psiaki ślą wiośnie buziaki.

Ref: Hop, hop, raz, dwa, trzy…….