Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: październik 2017

 

Jesień w sadzie
– Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, wyjaśnienie znaczenia słowa SAD;
– Poznawanie wybranych owoców egzotycznych;
– Nazywanie przetworów z owoców (dżemy, soki, kompoty);
– Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia małej i wielkiej litery: o, O na wyrazach owoce i Ola;
– Wprowadzenie zapisu cyfry 1, 2. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;

Jesień na działce
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i po zapachu;
– Nazywanie przetworów z warzyw (kiszonki, sałatki, surówki, etc.);
– Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia małej i wielkiej litery: a, A na wyrazach agrest, Ala;
– Wprowadzenie zapisu cyfry 3. Zapoznanie z zapisem cyfrowym 1, 2, 3. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia;

O sobie samym
– To ja – poznawanie wartości moralnych;
– Dążenie do zrozumienia wartości moralnych, takich jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno;
– Wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości (zło, nieuczciwość, kłamstwo). Zwrócenie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne;
– Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia małej i wielkiej literą: m, M na wyrazach mama i Maja.
– rozpoznawanie oraz nazywanie figur geometrycznych – kwadrat;

Nasze zmysły
– Dbamy o narządy zmysłów poprzez dobre oświetlenie miejsc zabawy i pracy, unikanie hałasu, wietrzenie pomieszczeń;
– Poznawanie świata poprzez zmysły- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku i słuchu;
– Wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka, nabywanie właściwego stosunku do ludzi niewidomych, głuchoniemych, u których zaburzone są pewne zmysły;
– Dbanie o higienę zmysłów poprzez unikanie hałasu, niekrzyczenie, etc;
– Zapoznanie z kształtem oraz kierunkiem kreślenia małej i wielkiej literą: e, E;
– Wprowadzenie zapisu cyfry 4. Zapoznanie z zapisem cyfrowym 1, 2, 3, 4. Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.