Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: październik 2018

 

IDZIE JESIEŃ PRZEZ OGRÓD I SAD (30. 09. 2019 – 04. 10. 2019)
– Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie.
– Wzbogacenie kącika przyrody w owoce, warzywa i przetwory.
– Przybliżenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt, wzbogacenie czynnego słownictwa.
– Rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej oraz umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń.
– Stwarzanie sytuacji edukacyjnych usprawniających umiejętność liczenia.
– Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

IDZIE JESIEŃ DO ZWIERZĄT (07. 10. 2019 – 11. 10. 2019)
– Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, dostrzeganie walorów poznawczych książek, albumów, rozwijanie wrażliwości fonemowej.
– Uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie rozumowania przyczynowo – skutkowego.
– Rozwijanie umiejętności rachunkowych na miarę możliwości dzieci.
– Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY (14. 10. 2019 – 18. 10. 2019)
– Rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci, poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa.
– Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz etapami produkcji chleba, poznanie zastosowania węgla i wełny.
– Rozpoznawanie, nazywanie i grupowanie przedmiotów wykorzystywanych w pracy przez osoby wykonujące wybrane zawody.
– Utrwalenie nazw liczebników porządkowych i figur geometrycznych, przeliczanie, klasyfikowanie, kontynuowanie rytmów.
– Promowanie nawyków z zdrowego żywienia, wdrażanie do dokładnego mycia zębów po posiłku, zwłaszcza po zjedzeniu cukierków.

IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM (21. 10. 2019 – 25. 10. 2019)
– Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią – obserwacje przyrodnicze, poznawanie roli wody w przyrodzie.
– Utrwalenie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych.
– Poznanie stanówa. skupienia wody i ich właściwości, rozwijanie twórczego myślenia, wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania.
– Rozwijanie umiejętności opisywania charakterystycznych cech za pomocą określeń przymiotnikowych.
– Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, rozumienie umownych znaków pogodowych.

MOJA RODZINA (28. 10. 2019 – 31. 10. 2019)
– Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych pod względem gramatycznym i artykulacyjnym wypowiedzi na określony temat.
– Wzbogacenie wiedzy o rodzinie, uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi, odróżnianie dobra od zła, wzbogacanie słownictwa.
– Poznawanie zawodów swoich rodziców, bezpośredniej obserwacji, rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych.
– Utrwalenie nazw wybranych figur geometrycznych, rozwijanie kreatywności i pomysłowości podczas projektowania pokoju przeznaczonego do odpoczynku.