Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: styczeń 2019

 

Kocham babcię i dziadka…
– Określamy charakterystyczne cechy babć i dziadków (wygląd, charakter), nazywamy czynności wykonywane przez babcię i dziadka w gospodarstwie domowym oraz czynności wykonywane w pracy zawodowej.
– Omawiamy znaczenie pracy domowej na rzecz rodziny oraz innych czynności babć i dziadków.
– Wdrażamy się do okazywania szacunku i niesienia pomocy starszym osobom.
– Wykonujemy upominki dla babci i dziadka z okazji ich święta.
– Przygotowujemy i przedstawiamy dla nich program artystyczny.

Bezpieczne i zdrowe zabawy zimowe…
– Poznajemy charakterystyczne cechy aktualnej pory roku, obserwujemy i nazywamy zimowe zjawiska atmosferyczne.
– Poznajemy znaczenie ruchu i zabaw zimowych dla zdrowia oraz konieczność ubierania się stosownie do pogody aby zapobiegać przegrzaniu, przemarznięciu, lub wyziębieniu organizmu.
– Dowiadujemy się o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie.
– Rozumiemy konieczność przestrzegania umów związanych z bezpieczeństwem podczas uprawiania sportów i zabaw zimowych.
– Poznajemy właściwości śniegu i lodu (zamarzanie, topnienie.)
– Dostrzegamy charakterystyczne cechy i różnice w kształcie koła i kuli.

Zwierzęta i ptaki zimą…
– Poznajemy wygląd, środowisko życia niektórych ptaków z najbliższego otoczenia i ich trudne warunki bytowania okresie zimowym.
– Dowiadujemy się nt. roli człowieka w pomocy przetrwania zimy przez zwierzęta i ptaki .
– W miarę możliwości przynosimy do przedszkola pokarm dla ptaków (ziarno, okruchy pieczywa), aby aktywnie uczestniczyć w ich dokarmianiu zimą.

Karnawał – czas zabawy i piosenki…
– Poznajemy zwyczaje organizowania balów i zabaw tanecznych w okresie karnawału.
– Projektujemy wzory na maski, czapeczki oraz elementy strojów karnawałowych.
– Wykonujemy improwizacje ruchowe i taneczne podczas śpiewania piosenek oraz przy akompaniamencie muzyki .
– Wysłuchujemy, rozpoznajemy, nazywamy i naśladujemy głosy z najbliższego otoczenia, z płyty CD.
– Tworzymy muzykę z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
– Przygotowujemy się i uczestniczymy w balu karnawałowym.

Wiersz
ŻYCZENIA DLA DZIADKÓW

Za dobroć, miłość, troskę o wnuki, 
ogromne dzięki dziś Wam składamy. 

Z babcią i dziadkiem życie jest piękne, 
Jesteśmy wdzięczni, no bo Was mamy. 

Żyjcie nam długo, bądźcie szczęśliwi
W zdrowiu radości niech płyną Wam dni,
Tego dziś życzą wnuki kochane,
pełne wdzięczności – to znaczy MY!

Piosenka
PĘDZĄCE SANIE

Po śniegu puszystym,
pędzą cicho sanie,
zabiorą, zawiozą,
do miasteczka Hanię.

Po śniegu puszystym,
białym tak jak mleko,
zabiorą, zawiozą,
Haneczkę daleko.