Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: styczeń 2020

 

Mijają dni, miesiące, lata 02.01.2020 – 10.01.2020r.
– Wzbogacamy naszą wiedzę na temat kalendarza.
– Potrafimy przyporządkować miesiące do poszczególnych pór roku.
– Utrwalamy nazwy dni tygodnia.
– Uczymy się rozumieć pojęcie czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku.
– Uczestniczymy w zabawach badawczych ukazujących zamarzanie wody, topnienie lodu i śniegu i zawartości w nich brudu

Kochamy Babcię i Dziadka 20.01.2020 – 24.01.2020r.
– Określamy charakterystyczne cechy Babć i Dziadków (wygląd, charakter), nazywamy czynności wykonywane przez babcię i dziadka w gospodarstwie domowym oraz czynności wykonywane w pracy zawodowej.
– Rozumiemy znaczenie pracy domowej na rzecz rodziny oraz innych czynności Babć i Dziadków.
– Wdrażamy się do okazywania szacunku i niesienia pomocy starszym osobom.
– Własnoręczne wykonujemy upominki dla babć i dziadków z okazji ich święta
– Przygotowujemy niespodziankę w postaci programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka

Zimą pomagamy zwierzętom 13.01.2020 – 17.01.2020r.
– Poznajemy wygląd, środowisko życia niektórych ptaków z najbliższego otoczenia i ich trudne warunki bytowania okresie zimowym.
– Dowiadujemy się nt. roli człowieka w pomocy przetrwania zimy przez zwierzęta i ptaki.
– W miarę możliwości przynosimy do przedszkola pokarm dla ptaków (ziarno, kule dla ptaków), aby aktywnie uczestniczyć w ich dokarmianiu zimą.

Karnawał – czas zabawy 27.01.2020 – 31.02.2020r.
– Poznajemy zwyczaje organizowania balów i zabaw tanecznych w okresie karnawału.
– Projektujemy wzory na maski, czapeczki oraz elementy strojów karnawałowych.
– Wykonujemy improwizacje ruchowe i taneczne podczas śpiewania piosenek oraz przy akompaniamencie muzyki.
– Tworzymy muzykę z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
– Przygotowujemy się i uczestniczymy w balu karnawałowym.