Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: styczeń 2021

 

Mijają dni, miesiące, lata …
– poznanie różnego rodzaju kalendarzy oraz ich przeznaczenia;
– nazywanie pór roku i dni tygodnia;
– uświadamianie następowania ich po sobie;
– poznanie wyglądu i przeznaczenia różnych zegarów;
– posługiwanie się określeniami: rano,
– w południe, po południu.
– będziemy uczestniczyć w zabawach badawczych ukazujących zamarzanie wody, topnienie lodu i śniegu i zawartości w nich brudu.

Zimą pomagamy zwierzętom
– skazywanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku;
– uwrażliwianie na piękno przyrody;
– badanie właściwości śniegu i lodu.
– poznamy wygląd,
– środowisko życia niektórych ptaków z najbliższego otoczenia i ich trudne warunki bytowania okresie zimowym.
– dowiemy się nt. roli człowieka w pomocy przetrwania zimy przez zwierzęta i ptaki.
– w miarę możliwości przynosimy do przedszkola pokarm dla ptaków (ziarno, kule dla ptaków), aby aktywnie uczestniczyć w ich dokarmianiu zimą.

Kochamy Babcię i Dziadka
– ustalanie własnego miejsca i roli w życiu rodziny. 
– nazywanie członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem babci i dziadka.
– określamy charakterystyczne cechy Babć i Dziadków (wygląd0 , charakter),
– nazywamy czynności wykonywane przez babcię i dziadka w gospodarstwie domowym oraz czynności wykonywane w pracy zawodowej.
– rozumiemy znaczenie pracy domowej na rzecz rodziny oraz innych czynności Babć i Dziadków.
– wdrażamy się do okazywania szacunku i niesienia pomocy starszym osobom.
– własnoręczne wykonujemy upominki dla babć i dziadków z okazji ich święta.
– przygotowujemy niespodziankę w postaci programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka

Karnawał – czas zabawy
– poznajemy zwyczaje organizowania balów i zabaw tanecznych w okresie karnawału.
– projektujemy wzory na maski, czapeczki oraz elementy strojów karnawałowych.
– wykonujemy improwizacje ruchowe i taneczne podczas śpiewania piosenek oraz przy akompaniamencie muzyki.
– tworzymy muzykę z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
– przygotowujemy się i uczestniczymy w balu karnawałowym.

Wiersz ,,Kocham babcię i dziadka”
Kocham mocno babcię, dziadka – 
to nie żarty moi mili,
dzisiaj im życzenia składam,
by sto latek jeszcze żyli.
Kiedy smutek mnie ogarnia
i wszystkiego mam już dosyć,
dziadek mocno mnie przytuli,
o to go nie trzeba prosić.
Gdy pomyślę o łakociach,
babcia zaraz coś upiecze.
Muszę przyznać, te wypieki
najwspanialsze są na świecie.
Babcia z dziadkiem w wolnych chwilach
przekazują wciąż wytrwale
swym kochanym wnukom, wnuczkom
rad życiowych calą gamę. 

Piosenka ,,Czacza dla babci i dziadka”
1. Dla babci czaczę tańczymy na lodzie
Dla babci tańczyć możemy i co dzień.
Dla babci czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Ref. Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochana babciu żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

2. Dla dziadka czacze tańczymy na lodzie
Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień.
Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak.

Ref. Kochany dziadku żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.

3. Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby
Malują uśmiech bez pędzla i farby.
I dla nich czaczę na soplach gra wiatr
A my życzymy i śpiewamy tak

Ref. Kochana babciu żyj sto lat
Ciesz się wnukami i kochaj świat.
Kochany dziadku żyj sto lat
Śpiewaj z nami głośno cza cza cza.